My Child is Transgender: 10 Tips for Parents of Adult Trans Children

Your adult child has come out to you as transgender and is considering, or has already begun, a transition from male to female or from female to male. What do you do now? This short, accessible guide is aimed at parents of transitioning adult children, offering ten tips to help you navigate one of the most challenging, and ultimately rewarding, times in your life. It is also helpful for other family members and loved ones looking for guidance.

From “Lose the Blame” to “Learn to Let Go,” the practical tips offered in My Child is Transgender: 10 Tips for Parents of Adult Trans Children will help you learn to support your child and yourself as you both move forward into new beginnings.

Matt Kailey is an award-winning author, blogger, college instructor, and community activist who began his transition from female to male in 1997. Since that time, he has educated thousands of people about transgender and transsexual issues through his presentations, trainings, books, and popular blog and website, Tranifesto.

Se mer her .

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som opplever kjønnsdyfori. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose.
Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon. Derfor bruker vi i HBRS begreper som kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsmangfold og div. andre begreper som sier hva det handler om, ikke hvem man er. Så er det opp til den enkelte hva som passer for de.