Det har i lengre tid ikke vært en leverandør av erigert penisprotese til personen som opplever kjønnsdysfori. Det er det nå! Quintet tok kontakt med HBRS for en stund tilbake for å finne ut hva de kunne gjøre for å få dette på plass, og hva behovet til brukerne kunne være. Nå har det båret frukter. Quintet er nå leverandør av en ny og spennende penisprotese.

Det er per i dag én leverandør av erigert penisprotese for personer med kjønnsdysfori: Quintet AS. Denne kan mottas kostnadsfritt ved at en lege fyller ut NAV-skjema som man kan finne her. Legen må søke om å få produktet dekket av NAV ved å skrive en dispensasjonssøknad. Dispensasjonssøknaden er en fritekst som forklarer hvorfor pasienten trenger hjelpemiddelet. Denne søknaden sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tiltaksseksjonen v/Hjelpemiddelteamet, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Viktig:
Når søknaden er innvilget sendes den i retur til legen, og legen må så sende innvilget søknad til leverandør. Legen kan sende inn utfylt NAV-skjema til leverandør, og ettersende kopi av innvilget dispensasjonssøknad, men hjelpemiddelet kan ikke leveres før leverandør har mottatt kopi av innvilget dispensasjonssøknad. Artikkelnummeret til penisprotesen er 220. Slik skal søknaden se ut:

Mer om protesen her:

Penisprotese

Penisprotese brukerveiledning

Dersom du ønsker spesialundertøy eller seletøy må dette bestilles privat, og er ikke dekket av NAV-ordningen. Her er noen leverandører av undertøy og seletøy:
www.rodeoh.com
www.toolshedtoys.com
www.peecockproducts.com

Kundeservice

Vi er glade for alle henvendelser vedrørende erigerte
penisproteser, og vil gjerne hjelpe deg på beste måte.
Ta derfor gjerne direkte kontakt med oss i Quintet AS.
Ikke send sensitive personopplysninger per e-post.
Postadresse Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen
Besøksadresse Fjellsdalen 1, 5155 Bønes

Telefon 55 98 15 55
E-post post@quintet.no
Hjemmeside www.quintet.no