Gratulerer til Petter Vennerød for å ha mottatt Amandakomiteens ærespris. Det er en høyst fortjent utmerkelse.
Petter Vennerød har utrettet mye i sin 40 år lange karriere. Vi er spesielt takknemlige for den synligheten han var med å gi personer som opplever kjønnsdysfori i serien «Født i feil kropp»
Gratulerer! 🎊🎁🎉