landen_mikael_foto_gunilla_sonnebring

Mikael Landén

Professor/överläkare Sektionen för psykiatri och neurokemi

Esben Esther Benestad

Professor

Ingun Wik

Helsesykepleier

Anne Wærhe

Leder ved barne- og ungdomsavdeling på NBTK

TIDSPUNKT

28. oktober 2022

STED

Oslo Kongressenter

Konferansier

Ingvill Størksen

Ingvill Størksen har vært engasjert i arbeidet til HBRS siden 2001, først som innleid prosjektleder fra Kontekst Kommunikasjon, og senere som styremedlem. Ingvill har arbeidet med politikk og kommunikasjon siden hun var utdannet cand.polit ved universitetet i Bergen i 2000. Hun har arbeidet syv år på Stortinget, og har siden 2014 arbeidet med næringspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, og nå i Coop Norge SA.

HBRS konferansen 2022

Hvordan sikre god behandling for personer med kjønnsinkongruens i Norge? De som vil hjelpe personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori er helt uenige om hvordan barn, unge og voksne skal få den beste behandlingen. Bør behandlingen baseres på evidensbasert forskning og klinisk erfaring
eller selvbestemt kjønn? I våre andre nordisk land strammes det inn, mens i Norge har
helsedirektoratet åpnet for en liberalisering for behandling som baseres på samtykke uten psykiatrisk utredning. På konferansen vil det bli foredrag fra fagpersoner som er uenige om hva som er god og riktig behandling og fra brukere med sin opplevelse. I paneldebatten deltar også pasientorganisasjonene HBRS og PKI.

FORELØPIG PROGRAM

Hva er god behandling ved kjønnsinkongruens?
Selvbestemt kjønn, eller grundig utredning

Sted: Hybridløsning. Oslo kongressenter og digitalt

Fredag 28. oktober

Møteleder: Ingvill Størksen

09.00 – 09.30       Registrering

09.30 – 09.35        Velkommen
Benjamin Solvang, styreleder Harry Benjamin ressurssenter

09.35 – 09.50        Åpning av konferansen
– ved Helse- og omsorgsdepartementet

09.50 – 10.20        Selvbestemt behandling kjønnsinkongruens
Lege Espen Esther Benestad

10.20 – 10.50        Erfaring og behandling for barn med kjønnsdysfori.
Anne Wæhre, Pediater, leder for NBTS-barn

10.55 – 11.20 Kaffe pause

11.20 – 11.50         «HKS – et desentralisert helsetilbud til personer som opplever kjønnsinkongruens»  Leder HKS og spesialist i sexologisk rådgivning Ingun Wik

11.50 – 12.20        Hva har vi av vitenskapelig kunnskap?
Mikael Landén, professor, universitetssjukhusöverläkare, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

12.25 – 13.25       LUNSJ

13.25 – 13.55        Jeg angret på behandling
Emelie

13.55 – 14.25        Behandlingen var livsviktig

Hege Røstelien Mortensen og Cato Mortensen

14.30 – 14.50        Kaffe pause

14.50 – 16.00         Panel. Spørsmål fra salen
Anne Wæhre, Mikael Landén, Espen Esther Benestad, Ingun Wik, Pål Suren, Ketil Slagstad, PKI og HBRS.

16.00 – 16.05         Takk og avslutning

 

 

Arrangør:

HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER

Mikael Landén

Mikael Landén er professor i psykiatri ved Gøteborgs universitet. Han disputerte i 1999 på en avhandling om transseksualisme. Senest har han hovedsakelig drevet forskning på affektive lidelser, men var veileder for Cecilia Dhejne, som i 2017 disputerte om kjønnsdysfori ved Karolinska Institutet. Landén har de siste årene vært med i en ekspertgruppe ved SBU (tilsvarende Metodevurdering ved Folkehelseinstituttet) som har samlet evidens for hormonbehandling av unge med seksuell dysfori (1). Denne rapporten innebar at Socialstyrelsen i Sverige (tilsvarende Helsetilsynet) endret retningslinjene for hormonbehandling av ungdom. Landén har også i Läkartidningen pekt på den dramatiske økningen av unge som søker om kjønnsdysfori og påpekt mangelen på bevis for de da gjeldende behandlingsretningslinjene (2). I Sverige utarbeides det en lov som skal gjøre det mulig for barn fra 12 år å endre juridisk kjønn uten legeundersøkelse. I en debattartikkel i Svenska Dagbladet argumenterte Landén mot denne loven, som han mener skaper flere problemer enn den løser (3).

  1. SBU, 2022. Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska aspekter. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/hormonbehandling-vid-konsdysfori/
  2. Landén, M. Läkartidningen 44–45/2019. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2019/10/okningen-av-konsdysfori-hos-unga-tarvar-eftertanke/
  3. Landén M. Dra tillbaka förslaget om könstillhörighet. Svenska Dagbladet, debatt. 2022-02-08. https://www.svd.se/a/wOJ4RL/mikael-landen-dra-tillbaka-forslaget-om-konstillhorighet

Esben Esther Benestad

"Erfaringer etter 37 år som behandler for kjønnsinkongruente – Det hadde vært hjerteløst ikke å bli aktivist"

Esben Esther Pirelli Benestad er utdannet lege, spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut IAP og professor emerit ved Universitetet i Agder.

Har vært leder på HKS siden 2011, som består av et tverrfaglig team hvor alle faggrupper har en formalisert videreutdanning innenfor sexologi, og som retter seg etter endringene i diagnosemanualen til  ICD11. Grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen pediatri og helsesykepleie. Spesialist i sexologisk rådgivning – NACS godkjent. Affektfokusert psykoterapeut– godkjent av den danske psykoterapeutforening.

Fyll inn

Pål Surén

Pål Surén

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Espen Esther Benestad

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Ingunn Wik

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Anne Wærhe

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Asle Offerdal

Asle Offerdal er psykologspesialist i Oslo, og har jobbet med kjønnsidentitet siden 2001.
Offerdal jobbet tidligere ved den nasjonale behandlingstjenesten NBTK, og har siden
2007 hatt privat praksis med både individualtilbud og gruppetilbud for personer med
kjønnsinkongruens. Offerdal leder selvutviklingsgruppe fire ganger i året, med seks
samlinger hver, i samarbeid med pasientforeningen HBRS. Offerdal har vært med i to
grupper som skulle se på helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens. Det var
ekspertgruppen i Helsedirektoratet og arbeidsgruppen i Helse Sør-Øst.

Tone Maria Hansen

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Isak Bradly

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Pål Surén

Pål Surén

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Pål Surén

Emelie

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Pål Surén

Cato Lampe Mortensen

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Pål Surén

Hege Røstlien Mortensen

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.

Pål Surén

Ukjent

Pål Surén er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling på Folkehelseinstituttet. Han er lege og spesialist i barnesykdommer, og han har en mastergrad i folkehelse og en PhD i epidemiologi. Tidligere har han jobbet mest med forskning på autisme, epilepsi og ADHD. I de senere årene har han hatt medansvar for Folkehelseinstituttets rapportering om psykisk helse hos ungdom. Han var høringsansvarlig for Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om kjønnsbekreftende behandling. Sammen med NBTK har han initiert en studie av kjønnsinkongruens basert på data fra norske helseregistre og data fra NBTKs interne kvalitetsregister.