landen_mikael_foto_gunilla_sonnebring

Mikael Landén

Professor/överläkare Sektionen för psykiatri och neurokemi

Esben Esther Benestad

Professor

Lene Guttulsrud

Psykologspesialist. Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS)

Elen Ingeborg Lunde

Overlege ved barne- og ungdomsavdeling på NBTK

TIDSPUNKT

28. oktober 2022

STED

Youngs gate 21, 0181 Oslo

Konferansier

Ingvill Størksen

Ingvill Størksen har vært engasjert i arbeidet til HBRS siden 2001, først som innleid prosjektleder fra Kontekst Kommunikasjon, og senere som styremedlem. Ingvill har arbeidet med politikk og kommunikasjon siden hun var utdannet cand.polit ved universitetet i Bergen i 2000. Hun har arbeidet syv år på Stortinget, og har siden 2014 arbeidet med næringspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, og nå i Coop Norge SA.

HBRS konferansen 2022

Hvordan sikre god behandling for personer med kjønnsinkongruens i Norge? De som vil hjelpe personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori er helt uenige om hvordan barn, unge og voksne skal få den beste behandlingen. Bør behandlingen baseres på evidensbasert forskning og klinisk erfaring eller selvbestemt kjønn? I våre andre nordisk land strammes det inn, mens i Norge har helsedirektoratet åpnet for en liberalisering for behandling som baseres på samtykke uten psykiatrisk utredning. På konferansen vil det bli foredrag fra fagpersoner som er uenige om hva som er god og riktig behandling og fra brukere med sin opplevelse. I paneldebatten deltar også pasientorganisasjonene HBRS og PKI.

FORELØPIG PROGRAM

Hva er god behandling ved kjønnsinkongruens?

Sted: Oslo kongressenter
Fredag 28. oktober

Møteleder: Ingvill Størksen

FORELØPIG PROGRAM
08.30 – 09.30          Registrering

09.05 – 09.10          Velkommen

Benjamin Solvang, styreleder Harry Benjamin ressurssenter

09.10 – 09.30     Om Harry Benjamin ressurssenter. Kort om historien.
Mikael Bjerkeli, seniorrådgiver og Tone Maria Hansen, daglig leder

09.30 – 10.00    Erfaringer etter 37 år som behandler for kjønnsinkongruente –Det hadde vært hjerteløst ikke å bli aktivist
Espen Esther Pirelli Benestad, professor, lege, klinisk spesialist i sexologi

10.00 – 10.30     Kjønnsinkongruens hos barn og unge.
Elen Ingeborg Lunde Røger, overlege, KID-Teamet, Behandling på nasjonale
behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens – Oslo universitetssykehus

10.30 – 10.55 Kaffe pause

10.55 – 11.25        HKS – et desentralisert helsetilbud til personer som opplever kjønnsinkongruens
Lene Guttulsrud, psykologspesialist. Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS)

11.25 – 11.55        Stor mangel på kunnskap om behandling for kjønnsinkongruente
Mikael Landén, professor, universitetssykehusoverlege, seksjon for psykiatri og neurokemi,
Sahlgrenska akademiske, Göteborgs universitet.

12.00 – 13.00          LUNSJ

13.00 – 13.30      – Att ångra en könskorrigering, vad kan vi lära av gruppen detransitionerade?

Emelie Köhler, grunnlegger av detransinfo.se

13.30 – 14.00      Hva var/er god behandling ved kjønnsinkongruens for meg?
Hege Røstelien Mortensen og Cato Mortensen

14.05 – 14.30          Kaffe pause

14.30 – 15.45         Panel. Spørsmål fra salen
Elen Ingeborg Lunde Røger, Mikael Landén, Espen Esther Pirelli Benestad, Cecilie Nordfeldt,
HKS, Pål Suren, Folkehelseinstituttet, psykolog Asle Offerdal, Vero Brokke Olsen
pasientorganisasjon for kjønnsinkongruens (PKI) og Tone Maria Hansen, HBRS

15.45 – 16.00          Takk og avslutning

Arrangør:

HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER

HBRS

Mikael LandénNavn på foredrag kommer.

Mikael Landén er professor i psykiatri ved Gøteborgs universitet. Han disputerte i 1999 på en avhandling om transseksualisme. Senest har han hovedsakelig drevet forskning på affektive lidelser, men var veileder for Cecilia Dhejne, som i 2017 disputerte om kjønnsdysfori ved Karolinska Institutet. Landén har de siste årene vært med i en ekspertgruppe ved SBU (tilsvarende Metodevurdering ved Folkehelseinstituttet) som har samlet evidens for hormonbehandling av unge med seksuell dysfori (1). Denne rapporten innebar at Socialstyrelsen i Sverige (tilsvarende Helsetilsynet) endret retningslinjene for hormonbehandling av ungdom. Landén har også i Läkartidningen pekt på den dramatiske økningen av unge som søker om kjønnsdysfori og påpekt mangelen på bevis for de da gjeldende behandlingsretningslinjene (2). I Sverige utarbeides det en lov som skal gjøre det mulig for barn fra 12 år å endre juridisk kjønn uten legeundersøkelse. I en debattartikkel i Svenska Dagbladet argumenterte Landén mot denne loven, som han mener skaper flere problemer enn den løser (3).

  1. SBU, 2022. Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska aspekter. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/hormonbehandling-vid-konsdysfori/
  2. Landén, M. Läkartidningen 44–45/2019. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2019/10/okningen-av-konsdysfori-hos-unga-tarvar-eftertanke/
  3. Landén M. Dra tillbaka förslaget om könstillhörighet. Svenska Dagbladet, debatt. 2022-02-08. https://www.svd.se/a/wOJ4RL/mikael-landen-dra-tillbaka-forslaget-om-konstillhorighet

Esben Esther Benestad

"Erfaringer etter 37 år som behandler for kjønnsinkongruente – Det hadde vært hjerteløst ikke å bli aktivist"

Esben Esther Pirelli Benestad er utdannet lege, spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut IAP og professor emerit ved Universitetet i Agder.

Lene Guttulsrud

«HKS – et desentralisert helsetilbud til personer som opplever kjønnsinkongruens»

Lene Guttulsrud er psykologspesialist og sexologisk rådgiver (NACS). Hun har mange års erfaring som psykolog i psykisk helsevern, og har jobbet med en rekke psykiske lidelser og tilstander. Hun har alltid vært opptatt av seksualitet i terapi og god seksuell helse.. De siste årene har hun jobbet ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet og blitt engasjert i kjønn og kjønnsidentitet. Hun er cis hetero.

Elen Ingeborg Lunde

Navn på foredrag kommer.

NBTK – barn og unge

Informasjon kommer

Espen Esther Benestad

Esben Esther Pirelli Benestad er utdannet lege, spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut IAP og professor emerit ved Universitetet i Agder.

Cecilie Nordfeldt

Cecilie Nordfeldt er koordinator og spesialkonsulent på Helsestasjon for kjønn og seksualitet, og har blant annet bidratt på gruppeundervisning og utforming av undervisningsmateriell. Hun har bakgrunn i forskning som sosialantropolog, blant annet på global og reproduktiv helse.

Elen Røger

Tekst kommer

Asle Offerdal

Asle Offerdal er psykologspesialist i Oslo, og har jobbet med kjønnsidentitet siden 2001.
Offerdal jobbet tidligere ved den nasjonale behandlingstjenesten NBTK, og har siden
2007 hatt privat praksis med både individualtilbud og gruppetilbud for personer med
kjønnsinkongruens. Offerdal leder selvutviklingsgruppe fire ganger i året, med seks
samlinger hver, i samarbeid med pasientforeningen HBRS. Offerdal har vært med i to
grupper som skulle se på helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens. Det var
ekspertgruppen i Helsedirektoratet og arbeidsgruppen i Helse Sør-Øst.

Tone Maria Hansen

Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun tok i 1999, initiativet til å stifte Harry Benjamin ressurssenter (HBRS). 2000

Hansen er daglig leder av HBRS. Hun er den første fagperson i Norge som er valgt inn i styret i den internasjonale fagorganisasjonen World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

Hun har fått tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid i Norge og WPATH Distinguished Education and Advocacy Award  for sitt arbeid I Norge og internasjonalt.

Vero Brokke Olsen

Nestleder PKI

Emelie

Emelie Köhler er fra Sverige. Emelie hade svårt att identifiera sig som kvinna. 21 år gammal opererar hon bort brösten och börjar ta testosteron. Idag ångrar hon könskorrigeringen. Emelie Köhler levde fyra år med identitet som mann, men påbörjade sedan resan tillbaka. Från könstransition till detransition. Hon har medverkat i “Tranståget” som gjordes av SVT Uppdrag Granskning. Och i 2022 deltog hon i Sverige Möts i debatt om samma ämne og i Folkeopplysningen på NRK. Hon har på kort tid blivit ansiktet utåt för den växande rörelsen av personer som har startet behandling for kjønnsinkongruens og som ångrat sig. För den som vill veta mer har hon ett instagramkonto som heter Detrans Dissident och driver en hemsida som heter detransinfo.se.

Cato Lampe Mortensen

Cato gjennomgikk kjønnsbekreftende behandling ved Rikshospitalet i 1997, før behandlingstilbudet i Norge ble lagt ned i 1999. Han var med i styret i HBRS (den gang LFTS) fra 2000 til 2003 og tok i 2019 initiativ til å starte opp HBRS Innlandet sammen med kona Hege, der han er styreleder. De holder foredrag rundt temaet kjønnsinkongruens, med utgangspunkt i egne erfaringer og er opptatt av å gi mennesker som opplever kjønnsinkongruens og deres familier trygge møteplasser og støttende nettverk. Cato er også styreleder i Stiftelsen Stensveen – Trygg i eget uttrykk.

Hege Røstlien Mortensen

Hege stod midt i sitt behandlingsløp da behandlingstilbudet i Norge ble lagt ned i 1999. Hun var en de som startet opp HBRS (den gang LFTS) i 2000, og var i 2001 en av de første pasientene som fikk sin kjønnsbekreftende behandling ved Karolinska Institutet i Stockholm på statens regning da behandlingstilbudet i Norge begynte å komme opp igjen, gjennom et samarbeid med Sverige. I 2019 tok hun, sammen med sin mann Cato, initiativ til å starte opp HBRS Innlandet, der hun er nestleder.
De holder foredrag rundt temaet kjønnsinkongruens, med utgangspunkt i egne erfaringer og er opptatt av å gi mennesker som opplever kjønnsinkongruens og deres familier trygge møteplasser og støttende nettverk. Hege er også vara til HBRS landsstyre.

Dino Hauge Saur

Tekst kommer