La oss sammen fokusere på å forbedre helsetilbudet til unge med kjønnsinkongruens

«En psykisk diagnose er intet annet enn et vindu inn til å forstå hva de unge strever med. Det sagt, kan man også hevde at psykisk diagnostikk alene ikke er hjelpsomt, slik Almås også gjør», skriver Ronny Aaserud.

 

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Ronny Aaserud svarer på Elsa Almås sine innlegg. Les her:
1. Transdebatten: Påstandene er respektløse og i høyeste grad kunnskapsløse
2. Rapport om kjønnsinkongruens: Ukom utelater viktig kunnskap
3. Måten vi er menn eller kvinner på har endret seg radikalt

Elsa Almås løfter frem sentrale faglige ståsteder og det som ofte blir stående som steile motsetninger og profesjonskamp når det gjelder behandlingen av barn, unge og voksne med kjønnsinkongruens. Jeg tror ikke noen er tjent med at det har blitt sånn eller at dette fortsetter, verken for oss som fagpersoner eller de vi er her for å hjelpe.

Jeg mener vi må jobbe sammen og fokusere mer innstendig på vårt felles mål om å forbedre helsetjenesten for barn, unge og voksne med kjønnsinkongruens. Det er dette siste jeg anser som Ukoms sentrale motivasjon og agenda når det gjelder unge

LES OGSÅ: Rapport om barn og unge med kjønnsinkongruens: – Mangelfullt kunnskapsgrunnlag

Jeg mener det er mulig å innta en tverrfaglig mellomposisjon, hvor vi både anerkjenner det kjønnsmangfoldet som finnes og samtidig hjelper dem som trenger det med å bedre deres psykiske helse.

Møtes med respekt og anerkjennelse

De svenske retningslinjene som kom i 2022 fra Socialstyrelsen, Standards of Care 8 (SOC-8) fra World Professional Association for Transgender Health (WPATH) (Coleman mfl., 2022) og de norske retningslinjene fra Helsedirektoratet (2020) fremhever alle viktigheten av en biopsykososial tilnærming til barn og ungdommer.

Samtidig fremheves viktigheten av å støtte ungdommene i deres utforskning av kjønnsidentitet og møte dem med respekt, anerkjennelse og med en åpenhet om at dersom den unge forblir trans så er det fint og hvis hen endrer mening og blir ciskjønnet så er det også fint.

Les mer her