– Det ville vera veldig rart om det kom masse transfolk, og så var det ingen som reagerte. Men transpersonar sjølv må også få snakka om dette, seier romanaktuelle Molly Øxnevad.Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

 

Sist me snakka saman heitte du Henrik?

– Ja.

– Men nå heiter du Molly?

– Det stemmer.

– Kva har skjedd?

– Eg kom ut som trans. Men eg føretrekkjer at du ikkje bruker det gamle namnet mitt.

– Kvifor ikkje?

– Fordi det er vanleg i transmiljøet å ikkje bruka det gamle namnet. Det er feilkjønning, og inneber at du ikkje respekterer min kjønnsidentitet.

Bak betalingsmur

Les mer