Tallet på unge som ønsker å skifte kjønn øker drastisk, og ingen vet hvorfor. Samtidig krever aktivister at denne behandlingen, som er umulig å snu, skal bli stadig lettere å få – aller helst hos fastlege. Og det selv om vi vet at stadig flere angrer.

Kjønnsskifte på feil premisser er alvorlig. Opereres brystene vekk, er det permanent. Hormonbehandling gir varige endringer. Det er uhyre viktig å bruke tid, selv om prosessen er både vond og krevende.

Kjønnsskifte på feil premisser er alvorlig.

NRK forteller historien om Tomine, som ble født som jente, men trodde at hun var gutt. Hun tok feil. Ekstasen etter den første dosen testosteron forsvant raskt, og drømmen ble erstattet av anger. Brystene var fjernet.

Konsekvensene er irreversible og permanente. Tomine er langt fra alene om å tro at kjønnsskifte kan være løsningen på problemene man strir med, og hun har helt rett i at det må være større rom for å tvile på hvem man er.

Enorm økning

Harry Benjamin ressurssenter er pasientorganisasjonen for dem som ikke føler seg som det kjønnet de ble født som.

Med vår erfaring gjennom 20 år er vi bekymret over kunnskapsmangelen rundt den massive økningen i ungdom som er født i en jentekropp, men som søker medisinsk behandling for å få guttekropp.

For noen år siden ble det henvist 50 til 70 pasienter i året personer til Rikshospitalets nasjonale behandlingstjeneste for transseksualisme.

De to siste årene er det nesten 700 personer. Økningen er på mer enn 800 prosent. Vi ser ikke en slik økning blant ungdom født i en guttekropp, som søker medisinsk hjelp til å bli jenter. Ingen vet hva utviklingen skyldes.

Helsedirektoratet har nå blitt primus motor for å gjøre det langt lettere å skifte kjønn.

La oss understreke at svært mange har fått god og livreddende hjelp med kjønnsbekreftende behandling. Det mangler heller ikke eksempler på mennesker som har søkt hjelp, og som ikke har blitt tatt på alvor. Samtidig er hver historie om en som angrer, alvorlig.

Les mer