De fleste barn og unge som opplever kjønnsdysfori, får senere en kjønnsidentitet tilsvarende sitt fødselskjønn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er utenkelig at spesialisert kreftbehandling skal henvises til fastlegen, som gir irreversibel behandling uten belegg i forskning. Likevel mener Helsedirektoratet at dette er godt nok for mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer.

Harry Benjamin ressurssenter arbeider for at alle med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori skal få trygg og forsvarlig hjelp. Det finnes lite forskning på temaet og enda mindre på hva som virker på sikt. Det er svært lite kunnskap som forklarer en sterk økning i tilstrømningen av ungdom som er født i jentekropp, der mange oppfatter seg som ikke-binære. Behandlingen er høyspesialisert og irreversibel. Likevel vil Helsedirektoratet delegere den til fastleger.

Kjønnsinkongruens er ikke en psykisk lidelse. Behandlingskrevende kjønnsinkongruens er likevel så krevende at psykologisk utredning må være selvfølgelig. Likevel velger Helsedirektoratet å fjerne dette kravet.

Direktoratet påpeker at de fleste barn og unge som opplever kjønnsdysfori, senere har en kjønnsidentitet tilsvarende sitt fødselskjønn. Likevel dumpes terskelen for irreversibel hormonbehandling. Både mangel på behandling og feilbehandling kan få alvorlige konsekvenser.

Les mer