HBRS jobber for at pasientgruppen skal få tilbake hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling!

HBRS er sjokkert over hvordan pasienter som trenger hårfjerning blir behandlet av de regionale helseforetakene. HBRS har siden 2016 markert vår bekymring for at pasienter som tilhører Helse Vest og Helse Nord ikke får den samme mulighet til hårfjerning som i de andre helse regionene. Fra 1. februar 2021, gjelder det også Helse Sør-Øst.

Hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling ble innvilget for pasientgruppen på Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) i 2014. Dessverre har det vært ulik praksis i de forskjellige helseregionene. Spesielt har det vært vanskelig i Helse Vest og Helse Nord som ikke har tilbud om elektrolysebehandling. Helse Nord tilbyr laserbehandling kun på et sted i Nord-Norge og Helse Vest tilbyr laserbehandling kun på Hudklinikker i Bergen og Stavanger, med få antall behandlinger og veldig lang ventetid. Det har HBRS
markert er uakseptabelt.

Nå er det dessverre også blitt utfordringer i Helse Sør-Øst ved avdeling for behandlingshjelpemidler på Ullevål sykehus. Avdeling for
hjelpemidler på Ullevål sykehus har sendt ut brev til pasienter om at ingen pasienter lengre vil få innvilget hårfjerning fra avdelingen. Tidligere vedtak om hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling er trukket tilbake fra 1. februar 2021. Det vises ikke til i brevet årsaken til at ingen pasienter lengre vil få innvilget hårfjerning fra avdelingen.

Det er helse- og omsorgsdepartementet som har det øverste ansvaret for at pasienter på NBTK får dekket hårfjerning med elektrolyse og
laserbehandling.

Det har på sosiale medier blitt framstilt at NBTK på Rikshospitalet har inndratt alle vedtak om hårfjerning med laser- og
elektrolysebehandling. Det er ikke korrekt. NBTK har fått ansvar for å søke på vegne av pasienter, men det er Helseforetakene RHF som skal sørge for at denne pasientgruppen får dekket utgifter til laser og elektrolysebehandling. Helseforetakene RHF har blitt pålagt dette ansvaret fra helse- og omsorgsdepartementet. Det er Helseforetakene RHF som gjør det vanskelig for denne pasientgruppen ved at de ikke vil dekke utgifter til både elektrolyse og laserbehandling.

HBRS har kontaktet helse- og omsorgsdepartementet mange ganger siden 2014 om den uakseptable situasjonen i Helse Vest og Helse Nord. Vi kontaktet departementet på nytt i 2020 om situasjonen i Helse Vest og Helse Nord og i tillegg om den nye situasjonen som er oppstått på avdeling for behandlingshjelpemidler på Ullevål sykehus. Vi tok også på nytt opp behovet for å fjerne hår på hele kroppen (ikke kun hals og ansikt). Etter vår kontakt har departementet kontaktet disse Helseforetakene RHF.

Vi har denne uken kontaktet departementet på nytt. Departementet arbeider nå med denne saken og har lovet å komme tilbake så raskt
de får svar fra helseforetakene.

Helse Nord har nå svart departementet og viser til følgende:

«Erfaringer fra siste halvår er at avtalens innhold ikke dekker behovet, og vi vil derfor igangsette et arbeid for å gjøre tjenesten mer dekkende, og ikke minst mer tilgjengelig for aktuelle brukere i regionen. Som en midlertidig løsning har pasienter i Helse Nord også fått utført hårfjerning ved lokale hudpleiesalonger. Helse Nord RHF har dekket kostnadene ved dette. Denne ordningen har mange uavklarte utfordringer med seg, men ble valgt som en midlertidig løsning for at aktuelle pasienter skulle få startet behandling.»

Medlemmer som ikke får det tilbudet som de har rett på kan klage til helse- og omsorgsdepartementet ved spesialisthelsetjenesteavdelingen. Klage kan sendes til denne e-post adressen: postmottak@hod.dep.no

HBRS vil informere våre medlemmer så fort vi får tilbakemelding fra departementet.

Vennlig hilsen

Harry Benjamin ressurssenter