Regjeringen foreslår å fjerne de øremerkede midlene til Harry Benjamin ressurssenter på statsbudsjettet.
Harry Benjamin ressurssenter er sjokkerte over at våre øremerkede midler foreslås avviklet av regjeringen.

Regjeringen tar vekk vår trygghet og forutsigbarhet. Dette er en krise for vår organisasjon.

HBRS har ikke andre inntektskilder til drift av organisasjonen. Vi er en liten og svært sårbar organisasjon som er helt avhengig av at regjeringen ivaretar oss, slik tidligere regjeringer har gjort.

Les mer her: https://www.hbrs.no/regjeringen-fjerner-midlene-til-harry-benjamin-ressurssenter-pa-statsbudsjettet/

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som er like sjokkert som oss om at HBRS skal fjernes fra statsbudsjettet. Vi trenger din hjelp
En måte å hjelpe oss på er å skrive ned noen ord om hva HBRS har betydd for deg. Det kan du gjøre på vedlagt link nedenfor.

Vi håper dere kan sette av noen minutter og skrive ned hva HBRS har betydd for deg og deres familie
Ved å gå inn på denne linken, så kan dere skrive ned hva HBRS har betydd og betyr. Teksten vil brukt opp i mot politikere og andre som kan hjelpe oss å jobbe for å trygge HBRS som organisasjon. Du velger selv om du vil være anonym eller åpen.

https://forms.gle/g2Bf9Tnf5csiM4VT7

Hjelp oss oss gjerne å dele.

Mvh
HBRS