Familie på godt og tungt

Gruppesamlinger for familie og nærstående til personer som opplever kjønnsinkongruens.
Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk vil i samarbeid med HBRS arrangere 5 «familie på
godt og tungt» samlinger første halvår 2024.
På denne måten håper vi å nå mange interesserte. Vi må ha minimum 8 deltagere på hver
samling.
Nye grupper:
Sandnes tor. 21. mars kl. 18:00 – 21:00
Bergen søn. 21. april kl. 12:00 – 16:00
Trondheim ons. 12. juni kl. 18:00 – 21:00
Etablerte grupper (ledige plasser):
«Vestfoldgruppa» man. 27. mai kl. 18:00 – 21:00
«Oslogruppa» tir. 28. mai kl. 18:00 – 21:00

Samlingene dekkes av Stiftelsen Stensveen og HBRS.

Om «familie på godt og tungt»
«Familie på godt og tungt» er et dagskurs for familie og nærstående som trenger å møte
andre for å få mer forståelse, kunnskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon.
Gjennom mange år har vi erfart hvordan familier opplever usikkerhet om hvordan
nåsituasjonen og veien videre er og kan bli. Mange føler usikkerhet om hvordan de skal kunne
hjelpe den som opplever kjønnsinkongruens og samtidig ta vare på seg selv og resten av de
nærmeste.
Vår tilnærming er «brobyggermetoden». Vi fokuserer på hvor viktig det er å «møtes på
broa» og komme hverandre i møte. Både foreldre, nærstående og den som opplever
kjønnsinkongruens kan ha utbytte av denne tilnærmingen. I den senere tid ser vi at mange
barn og ungdommer stenger familie ute og søker bekreftelse i andre miljøer. Det kan derfor
være vanskelig å komme «innenfor» slik at man blir en god støttespiller. Vår erfaring er at
gode familierelasjoner varer.

Påmelding: e-post til: cecilie@stensveen.no
Oppgi: ditt navn, telefonnummer, e-mail, relasjon og alder til den du deltar for.

Ring 920 67 135 Cecilie eller 91 12 74 54 Marion
(Stiftelsen Stensveens kontakttelefoner) dersom du ønsker mer informasjon.