Stiftelsen Steensveen – trygg i eget utrykk arrangerer i samarbeid med HBRS, gruppesamlinger for familie og nærstående til personer som opplever kjønnsinkongruens. Neste gruppe arrangeres i Trondheim 12. juni 2024!

 

Trondheim, Kultursenteret ISAK,

Klokken 18:00 – 21:00

NB! Kun påmelding til Cecilie Amundrød på e-post; cecilie@stensveen.no