av Marion Arntzen og Kari Kahrs

De usynlige kjønn

av Marion Arntzen og Kari Kahrs

 

Boken «De usynlige kjønn» formidler innsikt i, og kunnskap om, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold. Boken gir mange eksempler på hvordan mennesker som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen blir møtt i familien, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Boken presenterer ny informasjon fra fagpersoner innenfor psykologi og psykiatri, sexologi, rusomsorg og diakoni, samt innspill fra transpersoner i fremstående stillinger i samfunnet.
Målgruppene for denne boken er primært personer som jobber i skolen og i helsevesenet, men den er også tenkt å være en hjelp for den enkelte som har spørsmål rundt sin egen kjønnsidentitet, eller familie og venner som trenger mer kunnskap om dette temaet.

 

Les mer her