Alle andre trodde hun var gutt. Bare hun selv visste at det ikke stemte. Som voksen fikk hun behandling, og fra 30-årsalderen har Tone Maria Hansen hatt en kropp med riktig kjenn.

Tone Maria Hansen og Mikael Bjerkeli fra Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) spiller av og til rollene som bøker i Norsk Folkehjelps menneskebibliotek. De deler sine erfaringer og svarer på spørsmål fra lånere. Og som andre bøker har de spennende historier à fortelle.

 

Tenker og lærer

Tone Maria og Mikael møtte nylig om lag 40 av Fagforbundets vernepleiere, som var samlet på konferanse. Menneskebiblioteket ga deltakerne en fantastisk mulighet til å møte mennesker som ofte er utsatt for fordommer og diskriminering.

– Vi ønsker at flest mulig skal tenke over fordommene sine, sier «bibliotekar» i menneske-biblioteket Pernian Ranjbar fra Norsk Folkehjelp. Hun tror stereotypiske forestillinger om personer kan overvinnes når mennesker mates ansikt til ansikt.

 

I løpet av en times tid fikk vernepleierne blant annet høre om den friske ungdommen som ble møtt med tilbud om varig uføretrygd fordi han skulle gjennom en kjennsbekreftende operasjon.

De fleste konferansedeltakerne hadde ikke tidligere vært på et menneskebibliotek, eller møtt mennesker som er blitt født i feil kropp. Deltakerne erfarte at konkrete møter er en god metode for virkelig å forstå andre mennesker.

 

På rett vei

Både Tone Maria Hansen og Mikael Bjerkeli skjønte tidlig at

det var overensstemmelse mellom deres egentlige kjønn og kroppen deres. Mikael, som nå er 38 år, har vært åpen om situasjonen helt siden pubertetsalderen. Tone Maria var tenåring på 1970-tallet, ei tid med mindre kunnskap og større fare for depresjon og angst som følge av skamfølelse.

Historiene de delte med vernepleierne, gjenspeiler en utvikling med stadig mer kunnskap og aksept. Men før vernepleierne leverte tilbake menneskebakene til Norsk Folkehjelp, fikk de med seg at framskrittet ikke har kommet av seg selv.

– Vi er både stole og glade for at ressurssenteret vårt har bidratt til at barn som nå blir født i feil kropp, får mer hjelp og støtte enn vi gjorde, sier Tone Maria og Mikael.

Barn og unge blir i dag henvist til Rikshospitalet hvis de opplever at de er født med feil

kropp. Puberteten kan sinkes ved hormonbehandling fra 12-årsalderen. Kirurgiske inngrep tas

tidligst når pasienten er 18 àr. 40 pasienter under 16 år får i dag behandling ved Rikshospitalet.

Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN

 

Les mer