Dr.Laura Edwaards-Leeper

What Do We Mean By “Gender Affirming Care?” A Conversation with Dr. Laura Edwards-Leeper

Lytt her

En podkast med Psykolog Dr Laura Edwards-Leeper som har jobbet med barn som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori siden 2007, hun er også leder for barne- og ungdomskomiteen i World Professional Association for Transgender Health (WPATH) og er involvert i revisjonen av SOC 8 – WPATH Standards of Care.

Hun snakker blant annet om hvilken påvirkning og konsekvenser rask medisinsk behandling med kort eller ingen utredning. De som driver grundig utredning blir valgt bort til fordel for de som gir rask tilgang til hormoner og kirurgi . Økning i antall personer som søker seg til kjønnskorrigerende behandling, årsaker til denne økningen og en mulig sosial påvirkning. Det blir tatt opp skille mellom utredning og behandling av barn og unge kontra voksne. Der noen har samme tilnærming til behandling av barn og voksne.
Et annet tema som blir tatt opp er frykten blant fagfolk for å bli svartelistet hvis de ikke bekrefter identiteten umiddelbart og at dette ikke gir rom for utforskning. Hun opplever at 99% av de foreldrene hun møter er støttende, og at hvis dette er det rette for barnet, og det vil gi barnet et god liv, så er de med. Men de vil at det er en prosess som man bruker nok tid på til å utforske og utvikle slik at man er så sikre man kan være på at dette blir riktig for barnet.
ROGD blir også omtalt, men da mer som et fenomen. Hun tror på fenomenet. Men er i mot at det har blitt kategorisert som et begrep før vi vet nok.
Økningen av personer som de-tranisjonerer og årsaker er også en del av samtalen.

Part one of Gender Nuance, a three-part series for the week of October 4, 2021

Clinical psychologist Dr. Laura Edwards-Leeper has worked with transgender and gender questioning youth since 2007 and has helped facilitate many successful medical transitions in young people. She has also, in the last year or so, begun to publicly voice concerns that some clinicians in her field have adopted a philosophy that overlooks, even eschews, the importance of proper patient assessment. In this conversation, the first of a three-part series this week, Dr. Leeper talks with Meghan about the concept of “gender affirming care” and how lack of access to specialized care can lead young patients to providers who follow protocols for adult patients, which may or may not be appropriate. She describes how she works with her own patients and talks about why something as fundamental as proper assessment has become so controversial in her field.

Guest Bio:

Dr. Edwards-Leeper is an Associate Professor in the School of Graduate Psychology at Pacific University in Hillsboro, Oregon. She also works with clients through her private practice in Beaverton, Oregon. Dr. Edwards-Leeper was a member of the American Psychological Association Task Force that developed practice guidelines for working with transgender individuals. She is currently the Chair of the Child and Adolescent Committee for the World Professional Association for Transgender Health (WPATH) and is involved in the WPATH Standards of Care (SOC) 8 revision. She is an ally to the LGBTQ community and is considered an international expert in this field.