Senteret inviterer pasient- og brukerorganisasjoner, samarbeidspartner i kommuner og helseforetakene til å bli med på markeringen. Er du på jobb denne dagen på Haukeland, ta gjerne med matpakken din og slå deg ned i mingletrappa sammen med oss.

Du kan også vere med på åpningen digitalt. Det vil komme en lenke til digital deltagelse her i programmet. 

Program 11:00 -12:00

Velkommen 

 • Hilsen Maria Vollsæter, Klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken
 • Musikalsk innslag ved musikkterapistudenter Eik Næsgaard og Johan Marøy
 • Hilsen fra  Clara Gjesdal, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus.
 • Kort presentasjon av det nye regionale senteret for kjønnsinkongruens – Koordinator Runa Kongsvik, psykologspesialist Mee Ra Lee og musikkterapistudent Julie Liisberg
 • Hilsner frå
 • Hillsninger fra pasientorganisasjoner:
   –Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønninkongruens (PKI)
  -Tonje Lygre, Regionallagsleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)
  -Mary-Ann Mostraum, foreldrekontakt i HBRS
 • Musikalsk innslag v/ musikkterapistudentane

12:00: Lett servering så langt det rekker

Stad:  Mingletrappa i foajeen i Glasblokkene 

Her kan du lese meir om Regionalt senter for kjønnsinkongruens

1