De enheter som får tillstånd att bedriva viss vård vid könsdysfori har krav på sig att upprätthålla en tillräcklig kapacitet, replikerar debattörer från Socialstyrelsen.

Publicerad: 12 Februari 2021, 05:55

RFSL och RFSL Ungdom skriver i en debattartikel i Dagens Medicin nr 1–3/21 om Socialstyrelsens beslut att viss vård för personer med könsdysfori ska bli nationell högspecialiserad vård. De uttrycker oro för att förändringen ska leda till längre köer till vården.

I december fattade Socialstyrelsen beslut om att viss vård vid könsdysfori ska bli nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter. Det bygger på en sammanvägd bedömning av det som framkommit från sakkunniga experter, remissinstanser samt en beredningsgrupp med experter på hälso- och sjukvårdssystemet.

Behovet av att se över vården vid könsdysfori har lyfts av flera av regionernas nationella programområden, NPO. De, liksom vi, har sett att det i dag är skillnader i landet när det gäller vården vid könsdysfori och att vårdkedjan inte hålls ihop tillräckligt väl, vilket kan få livsavgörande konsekvenser. Det är av stor vikt att utredning, behandling, kirurgi och uppföljning hålls ihop och ger en integrerad samt sammanhållen vårdkedja för den här gruppen.

Les mer på Dagens Medicin

1