Bli en støttespiller

Ønsker du å støtte det viktige arbeidet HBRS gjør for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens eller andre kjønnsidentitets utfordringer. Det finnes flere måter å støtte HBRS sitt arbeid på. Velg alternativet som passer best for deg.

HBRS jobber for at de som opplever utfordringer med kjønnsikongruens, kjønnsdysfori eller utfordringer med kjønnsidentitet skal bli møtte og sett med respekt. Vi ønsker å skape trygge rom, der man møter andre i samme situasjon, som kan bli støttespillere i en utfordrende situasjon. Vi jobber for et helsetilbud som er kvalitetsikret, og grunnet i god faglig kunnskap.

Ved å støtte oss økonomisk bidrar du blant annet til:
– å skape trygge og gode møteplasser over hele landet
– et aktivt arbeid for et trygt helsetilbud
– å øke kunnskapen om kjønnsikongruens, kjønnsdysfori, kjønnsidentitet.
-Vårt arbeid med mentale helse for de som opplever kjønnsikongruens, kjønnsdysfori eller utfordringer med kjønnsidentitet.

Våre lavterskeltilbud, aktivitetsgrupper og sosiale aktiviteter er avhengige av støttespillere for å nå ut og være en ressurs for flere

Vi er også registrert og godkjent som innsamlingsaksjon på Facebook, og du kan opprette innsamlinger til vårt arbeid der for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens eller andre kjønnsidentitets utfordringer.

Vi er svært takknemlige for all støtte!

 

Tusen takk

Takk for din støtte