Hvorfor bli medlem hos oss?

Sosiale treff


Som medlem får du mulighet til å delta på: månedlige sosiale treff, sommertreff, hytteturer, videokvelder, temakvelder og årsmøter

Støtte til arbeid


Som medlem i HBRS støtter du også vårt viktige arbeid. Dette er med på å øke forståelsen om kjønnsdysfori, styrke kompetansen blant helse og utdanningspersonell mm.

Medlemskap fra kr. 50

HBRS Voksen kr 100,- gjelder for medlemmer 30 år og eldre som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.

HBRSU Ung kr 50,- gjelder for medlemmer yngre enn 30 år som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.

HBRS Foreldre-familie kr 150,- gjelder for familien til den som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer. Kun familiemedlemmer med samme
bostedsadresse kan registreres på samme foreldre-familiemedlemskap. Barn som selv opplever utfordringer med kjønn og identitet må ha eget medlemsskap.

Husstandsmedlem i foreldre medlemskap kr 0,00 (må registreres, barnet som er berørt må ha eget medlemskap i HBRSU)

HBRS Venn kr 100,-gjelder for alle som ønsker å støtte organisasjonen

VIKITIG!  Skriv ned hvilken regionallag du tilhører før du begynner registreringen. Det vil være et av valgene.

Region Sør:

Vestfold og Telemark, Agder og tidligere Buskerud.

Region Vest:

Rogaland og Vestland

Region Midt-Norge:

Møre og Romsdal, Trøndelag

Region Øst:

Viken og Oslo

Region Innlandet:

Innlandet (tidl. Hedmark og Oppland)

Region Nord:

Nordland, Troms og Finnmark

Når du blir spurt. Velg “Jeg vil bli medlem”, du kan legge til flere medlemskap senere.