Hvorfor bli medlem hos oss?

Sosiale treff


Som medlem får du mulighet til å delta på: månedlige sosiale treff, sommertreff, hytteturer, videokvelder, temakvelder og årsmøter

Støtte til arbeid


Som medlem i HBRS støtter du også vårt viktige arbeid. Dette er med på å øke forståelsen om kjønnsdysfori, styrke kompetansen blant helse og utdanningspersonell mm.

HBRS

Fra kr. 50,-
  • HBRS ordinærkr 100,-
  • HBRS Foreldre-familiekr 150,-
  • HBRS student-trygdedkr 50,-
  • HBRS Foreldre student trygded kr 75,-
  • HBRS partner/uten barn kr 100,-
  • HBRSU Barn og ungdomkr 50,-
  • HBRS støttemedlem kr 100,-
  • Som medlem i HBRS vil du få tilsendt medlemsblad og annen informasjon til oppgitt e-post., og du vil få tilbud om redusert deltakeravgift på div. arr.
  • Foreldre/familiemedlemskap, gjelder foreldre med samme adresse, og opp til 4 søsken.
  • Barnet/ungdommen i prosessens må ha eget medlemskap i HBRSU, under 30 år.