Vil du se en film, serie eller lese bøker om tematikken kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, så har vi samlet sammen et knippe med bøker, serier og filmer på hjemmeside. Her vil du finne en blanding av dokumentarer, fiksjon og faglig innhold. Listen er ikke utfyllende, så vi tar gjerne i mot forslag.

Filmer, serier og bøker vi viser til her gjenspeiler nødvendigvis ikke Harry Benjamin Ressurssenters meninger eller holdninger.

Vil du tipse oss om en film, serie eller bok? Send mail til benjamin@hbrs.no

Arkivet finner du her