Marion Arntzen

Marion Arntzen f. 1957 i Vennesla
Jeg har 30% stilling hos HBRS og vi har samarbeidet siden 2000. Jeg holder forelesninger
sammen med Benjamin Solvang
Jeg og min mann Harald Sundby driver også Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk som vi
startet opp i 1996 på Kapp i Østre Toten. Jeg har sammen med Kari Kahrs gitt ut bøkene
«Mann er da kvinne», «De usynlige kjønn» og «Så falt brikkene på plass» og i 2018 gav Mona
Renolen og jeg ut boka «Prinsesse Ivar», en fagbok for alle som jobber med barn.


Tone Maria Hansen

Tone Maria Hansen

Tone Maria Hansen er ansatt som daglig leder i HBRS. Tone Maria var initiativtager til å starte foreningen tilbake i 1999. Hun var leder i HBRS de første 14 årene. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun er også  styremedlem i The World Professional Association for Transgender Health (WPATH).


Sonja Nilsen

Sonja Nilsen

Ble medlem i HBRS i 2009  og ble valg inn i som leder i HBRS foreldre- og familieforening i 2011.

Jeg jobber som rådgiver på Sortland videregående skolen.

Jeg har to voksne sønner og  to flotte barnebarn.


Eva Macias

Eva Macias

Nestleder

Eva er nestleder i HBRS Region Øst. Hun ble medlem i 2006 da hun startet sin prosess, og i 2010 var hun ferdig med prosessen. HBRS har vært en viktig del av hennes liv gjennom denne lange og krevende prosessen. Gjennom HBRS har hun funnet støtte og langvarige vennskap.

I 2013 ble Eva nestleder i region øst, hvor hun sammen med resten av styret jobbet med å arrangere treff og skape et inkluderende fellesskap for medlemmene. Tilbakemeldingene har vært positive, og det har vært tydelig at disse møtene har vært viktige for mange.

Siden 2017 har hun også vært nestleder i hovedstyret. Hun er utdannet lærer og er født og oppvokst i Spania, men bodd mange år i Norge.

Eva er tilgjengelig for kontakt via e-post: regionost@hbrs.no


Benjamin Elias Solvang

Benjamin Elias Solvang

Benjamin Solvang har vært medlem av HBRS siden 2011 og har siden da engasjert seg i flere forskjellige tillitsverv i HBRS. Benjamin ble valgt inn som styreleder i HBRS i 2018 og 1.feb 2019 ble han ansatt i en 50% stilling.
Benjamin har delt fra livet sitt i NRK dokumentarserien “Stemmene i hodet” og har siden da blitt en dyktig foredragholder om kjønnsidentitetsutfordringer og psykisk helse.
Når han ikke er opptatt med å jobbe for HBRS finner du han som regel ute i hagen omringet av blomster og sine to hunder.


Ivan Holt

Ivan

Ivan er styremedlem i HBRS og styreleder HBRS region Øst siden 2013. Han jobber for det meste for å bedre tilbud innen kirurgi for personer med kjønnsdysfori. Også er han med å arrangere sosiale treff for våre medlemmer i region Øst.