Sonja Nilsen

Ble medlem i HBRS i 2009  og ble valg inn i som leder i HBRS foreldre- og familieforening i 2011.

Jeg jobber som rådgiver på Sortland videregående skolen.

Jeg har to voksne sønner og  to flotte barnebarn.