Nå kan pasienten selv følge med på status
på sendt henvisning ved å logge på helsenorge. Dette skal ha blitt iverksatt fra 
8. juni 2021. Du kan se status på dine henvisninger, for eksempel om henvisningen din er vurdert eller om du er tildelt time.

Henvisningen vil også inneholde mer detaljert informasjon, som hvem som har henvist deg og kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt.
Henvisninger – helsenorge.no