Kjære tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere,

Når vi nå nærmer oss slutten av året og julefreden senker seg, ønsker vi i Harry Benjamin Ressurssenter å ta et øyeblikk for å rette en hjertelig takk til hver og en av dere. Deres frivillige innsats, engasjement og støtte har vært uvurderlige for oss gjennom dette året.

Vi er dypt takknemlige for alle de gode tilbakemeldingene og den støtten vi har mottatt fra dere. Det er deres bidrag som gjør at vi kan fortsette vårt arbeid og gjøre en forskjell i samfunnet. Deres engasjement og dedikasjon lyser opp våre dager og inspirerer oss til å strekke oss enda lengre.

I denne høytiden ønsker vi dere alle en fredfull og gledelig jul.

Måtte den bringe ro, lykke og varme stunder med nære og kjære. Vi ser frem til et nytt år med fortsatt samarbeid og felles innsats for å gjøre en positiv forskjell.

Med varme julehilsener,

Harry Benjamin Ressurssenter