Sted: Anker Hotel, Storgata 55, Oslo
Tidspunkt: Torsdag 7. mars 2024, klokken 09.00
Målgruppe: Målgruppe for fagdagen er fagpersoner som møter kjønnsinkongruens og autisme

samt nærstående til personer som opplever kjønnsinkongruens.

Påmelding: påmelding fagdag
Se også: www.stensveen.no