Om foreldre- og familieforeningen i HBRS


Foreldre- og familieforeningen ble stiftet i september 2005, og har som mål å støtte og veilede pårørende. Vi er en underavdeling av HBRS, og fungerer organisatorisk på samme måte som et regionallag.

Vi arbeider for å øke kunnskapsnivået om kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori, og for å sikre et godt behandlingstilbud for mennesker i denne gruppen. Dessuten ønsker vi å ha fokus på at hele familien trenger et godt støtteapparat rundt seg, og at vi som pårørende trenger et sted å møtes og utveksle erfaringer.

Trenger du noen å snakk med?

Trenger du kontakt med andre foreldre? HBRS foreldre- og familieforening kan gi råd, støtte og hjelp til andre foreldre med barn som opplever utfordringer med kjønnsuttrykk og/eller kjønnsidentitet. Medlemmene i vår foreldre- og familieforening har barn i alle aldre fra 5-6 år og oppover.

Ta gjerne kontakt med foreldre/familieforeningen for mer informasjon og eventuelt medlemsskap. E-post: foreldre@hbrs.no

 


Bli medlem?

Ønsker du å bli medlem i HBRS foreldre- og familieforening, så koster det kr 150,- pr. år, eller kr. 75,- pr. år om man er trygdet eller student.

Når man blir medlem, så kan man også få tilgang til en hemmelig Facebook gruppe med foreldre. Ønsker du det, send e-post til foreldre@hbrs.no
Man vil også få rabatterte priser på forskjellige arr. og tilbud om samtalegrupper, både for seg selv og barna.

Bli medlem

Last ned info brosjyre fra Foreldre/familieforeningen

Foreldrefamilieforening brosjyre 2018

Styret i foreldre- og familieforeningen: