PUBLISERT 

Tone Maria Hansen arbeider for mennesker som opplever de er født i feil kropp og for sitt arbeid og innsats i Harry Benjamin ressurssenter får hun nå Kongens fortjenestemedalje. – Jeg er utrolig stolt og glad over å kunne overrekke Kongens fortjenestemedalje til Tone Maria, sier Karin Pedersen, nestleder i HBRS. Utmerkelsen blir tildelt personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Utmerkelsen ble tildelt på grunnlag av anbefalinger fra blant andre The World Professional Association for Transgender Health (WPATH), tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, og HBRS sin foreldre- og familieforening. – Tone Maria har, gjennom sitt målrettede arbeid i mange år, skapt utrolige resultater for mennesker som er født i feil kropp. Hadde det ikke vært for hennes kunnskap, arbeidsvilje og innsats, hadde situasjonen vår sett nokså annerledes ut. Vi er utrolig takknemlige for det arbeidet hun har lagt ned, og vi er stolte og takknemlige for den vel fortjente anerkjennelsen Kongens fortjenestemedalje er, avslutter Pedersen.

 

Les mer