Er direktoratet blitt kuppet av aktivister? Helsdirektoratets divisjonsdirektør Torgersen forsvarer seg mot kritikken fra aktører som Hansen, daglig leder i Harry Benjamin ressurssenter. Foto: Rebecca Ravneberg/Hdir; HBRS.
Er direktoratet blitt kuppet av aktivister? Helsdirektoratets divisjonsdirektør Torgersen forsvarer seg mot kritikken fra aktører som Hansen, daglig leder i Harry Benjamin ressurssenter. Foto: Rebecca Ravneberg/Hdir; HBRS.
Andreas E. Masvie
JOURNALIST
 
PUBLISERT  SIST OPPDATERT 
Få medisinske problemstillinger er så betente som kjønnsinkongruens: Hvordan skal man, fra et medisinsk perspektiv, tilnærme seg pasienter som opplever manglende samsvar mellom kjønnsorgan og kjønnsidentitet? Og da særlig de som opplever kjønnsdysfori, altså at dette manglende samsvaret gir opphav til betydelig ubehag?

Grunnen til at problemstillingen er så betent, er todelt. For det første er kjønnsinkongruens et tema som fra et medisinsk perspektiv har flere spørsmål enn svar. Det handler både om konseptuelle spørsmål, som hva «kjønnsidentitet» egentlig er – og hvordan man skal forholde seg til kjønnsidentiteter som er ikke-binære, altså faller utenfor kjønnskategoriene «mann» og «kvinne» – og om empiriske spørsmål om effekten av «kjønnskorrigerende» behandling.

 

Les mer