Monica Wegling er i slutten av sin utdanning som gestaltterapeut, og ønsker alle
velkommen til utviklingssamtaler. I gestaltterapi retter vi oppmerksomheten mot det som
skjer her og nå, og hvordan tidligere erfaringer kan komme til uttrykk i øyeblikket. På den
måten får vi både kontakt med kroppen og tankesettet vårt, og forhåpentligvis kan vi
også finne frem til mentale redskaper som kan brukes i hverdagen. Du bestemmer selv
om du vil møte opp fysisk til samtale i Oslo, eller samtale digitalt.
Les mer om Monica Wegling og gestaltterapi på hennes hjemmeside:
https://www.wegling.com/
For mer informasjon og gratis time for HBRS medlemmer. Kontakt Monica Wegling på:
wegling@online.no