Monica Wegling er utdannet gestaltterapeut, og ønsker alle velkommen til utviklingssamtaler. I gestaltterapi retter vi oppmerksomheten mot det som skjer her og nå, og hvordan tidligere erfaringer kan komme til uttrykk i øyeblikket. På den måten får vi både kontakt med kroppen og tankesettet vårt, og forhåpentligvis kan vi også finne frem til mentale redskaper som kan brukes i hverdagen. Du bestemmer selv om du vil møte opp fysisk til samtale i Oslo, eller samtale digitalt.

Les mer om Monica Wegling og gestaltterapi på hennes hjemmeside:
https://www.wegling.com/
Medlemmer av HBRS kan få mere informasjon ved å sende e-post til info@hbrs.no