– Den nye svenske retningslinja innebærer ei radikal omlegging av tidligere praksis, sier Pål Surén.
– Den nye svenske retningslinja innebærer ei radikal omlegging av tidligere praksis, sier Pål Surén.
Han er barnelege og forsker ved Folkehelseinstituttet.
De norske reglene for behandling medog
 blei oppdatert i 2020.
Psykiatrisk utredning før oppstart er ikke lenger et krav for barn og unge. De over 16 år skal kunne få hormoner uten samtykke fra foreldre. Og flere tilbud skal opprettes rundt i landet.
Dette ligner på hvordan anbefalingene var i Sverige tidligere. Men etter en grundig gjennomgang av forskinga på området, gikk svenskene plutselig i helt motsatt retning i februar i år.
Hovedgrunnen er usikkerhet rundt ei pasientgruppe som har blitt mye større de siste åra.
Ei gruppe skiller seg ut
På ti år har det vært mer enn ei dobling av barn og unge i Norge og Sverige som ønsker kjønnsbekreftende behandling.
Disse har det som kalles kjønnsdysfori. Det vil si at de opplever et sterkt ubehag med å leve med en kropp som ikke stemmer overens med kjønnsidentiteten deres.
Statistikk over nye henvisninger til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet 2000-2020.

Fra 2000 har Rikshospitalet hatt en kraftig økning av pasienter som ønsker hjelp for kjønnsinkongruens. Flere vestlige land ser samme utvikling.

FOTO: JØRGEN BULL / TEDDY TV

Les mer