Av Marion Arntzen og Mona Renolen

Prinsesse Ivar

av Marion Arntzen og Mona Renolen

 

Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres.
Noen har guttekropp og føler seg som jente, andre har jentekropp og føler seg som gutt. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til dem som gutt eller jente.

Allerede i barnehagen begynner enkelte barn å føle seg annerledes. De som har en annen identitet enn kroppen skulle tilsi, lærer som regel å skjule denne siden av seg selv. De føler skam, og er redde for å bli avvist. Derfor velger de å spille den rollen andre forventer, noe som ofte får alvorlige konsekvenser for livskvaliteten deres.

Prinsesse Ivar  handler om disse barna, men den handler også om alle barns rett til å utrykke kjønn som de ønsker. For barn er det naturlig å bevege seg på tvers av kjønnskategorier, gjennom uttrykksmåter, lek og handlinger. Også barn som passer til de tradisjonelle kjønnsforståelsene har godt av å få prøve ut ulike sider av seg selv. Hvordan møter vi barns kjønnsmangfold i barnehagen?

 

Les mer her