Personvernerklæring – Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

Personvernerklæring – Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

Denne personvernerklæringen ble publisert 14. juni 2024.

I Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til og identifisere deg som en fysisk person. For eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Med «behandling» av personopplysninger menes enhver bruk av personopplysninger, både automatisert og manuell, for eksempel innsamling, strukturering, lagring og sletting. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene brukerne våre.

Personvernerklæringen gjelder bruken av våre tjenester og aktiviteter knyttet til støtte, rådgivning og informasjon for personer som opplever kjønnsinkongruens.

Hvem er vi?

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en ideell organisasjon som tilbyr støtte, rådgivning og informasjon til personer som opplever kjønnsinkongruens, samt deres familier og helsepersonell.

Selskapets hovedkontor ligger i Oslo, Norge, og hovedkontorets registrerte kontoradresse er Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo.

Hvordan og når gjelder personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder for alle aktiviteter og tjenester som tilbys av HBRS. Tjenestespesifikke bestemmelser finnes i bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten eller annen tilsvarende informasjon for den aktuelle tjenesten. Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er behandlingsansvarlig.

Hvem behandler vi personopplysninger om?

HBRS behandler personopplysninger om medlemmer, støttemottakere, rådgivere og andre som samhandler med oss gjennom våre tjenester.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du bruker tjenestene våre.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via nettsidene våre.
 • Når du registrerer deg for å motta informasjon, delta i våre aktiviteter eller få støtte fra oss.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Typen personopplysninger som HBRS behandler om deg kan være:

 • Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer.
 • Informasjon knyttet til dine henvendelser, spørsmål og tilbakemeldinger.
 • Økonomisk informasjon for medlemskap, donasjoner og andre transaksjoner.
 • Opplysninger som er nødvendige for å gi deg støtte og rådgivning, inkludert særlige kategorier av personopplysninger som helseinformasjon, opplysninger om seksuelle forhold eller seksuell orientering, med ditt samtykke.

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor?

 1. For å gjennomføre våre tjenester:
 • Behandle dine forespørsler, medlemskap, donasjoner og påmeldinger.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).
 • Varsle deg om viktige oppdateringer og avbrudd i tjenestene våre.
 • Forbedre brukeropplevelser og effektivisere tjenestene våre.
 • Sende deg relevant informasjon om våre aktiviteter og tjenester.
 1. For markedsføringsformål:
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om arrangementer og aktiviteter du har meldt deg på.
 • Sende deg produktoppdateringer og markedsføring innenfor rammene av markedsføringsloven. Slik markedsføring skjer alltid med ditt samtykke.

Bruk av Facebook, Instagram, LinkedIn

Vi har våre egne sider på Facebook, Instagram og LinkedIn hvor vi deler innhold. Vi administrerer disse sidene, herunder håndterer kommentarer og chat-funksjonene.

Besøk på vår Facebook-, Instagram- eller LinkedInside forutsetter at du har opprettet en brukerkonto for tjenesten og har akseptert deres personvern- og brukervilkår.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi deler ikke, selger ikke, leier ikke ut eller utveksler opplysningene dine med andre uten ditt samtykke med mindre det er pålagt ved lov, forskrift eller rettslige prosesser.

Unntaket er deling med våre tjenesteleverandører (databehandlere) som leverer IT-tjenester. Disse leverandørene har begrenset tilgang til informasjonen din for å utføre oppgaver på våre vegne, og er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte og bruke den bare til de formål som den ble levert for, og i samsvar med gjeldende personvernlovgiving.

Hvis leverandøren befinner seg utenfor EU/EØS-området, vil behandlingen skje i samsvar med overføringsreglene i GDPR kap. V.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

 1. Innsamling av personopplysninger basert på samtykke:

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen i henhold til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre. Samtykke er behandlingsgrunnlaget for behandling av særlige kategorier av personopplysninger.

 

 1. Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter:

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med medlemmer, partnere og leverandører.

 

 1. Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse:

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til de registrerte ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for behandlingen foretas det en vurdering som balanserer HBRSs berettigede interesse(-r) og enkeltpersonens interesser og rettigheter. Denne hjemmelen brukes til støttetjenester og kommunikasjon med våre brukere.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi har tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap, manipulering og uautorisert tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i tråd med teknologiske fremskritt og utvikling.

For å gjøre kommunikasjonen så sikker som mulig, sendes all informasjon i kryptert form. Dette betyr at informasjonen sendes gjennom en sikker tilkobling, og at eksterne parter ikke kan lese dine personlige data.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til å be om innsyn i dine personopplysninger og be om en oversikt over personopplysningene som HBRS har om deg.
 • Rett til å be om at HBRS gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for HBRS å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til å be HBRS korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å protestere mot uberettiget bruk av dine personopplysninger.

Bruken av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon mens du navigerer på våre nettsider. Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på våre nettsider. Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi oss forretnings- og markedsføringsinformasjon. Informasjons-kapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy nettsidene etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk.

Endringer i denne personvernerklæringen

HBRS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider: https://www.hbrs.no/. Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på egnet måte med mindre det vil innebære en uforholdsmessig stor innsats.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte info@hbrs.no.

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt med oss via:

 

E-post: info@hbrs.no.

 

Postadresse: Christian Krohgs gate 34, 5 etg. 0186 Oslo.