Ved behov arrangerer vi pårørendekurs. På kurset snakker vi om følelsesmessige og praktiske utfordringer som pårørende står i, eller kan møte i prosessen. Alle har
forskjellige behov. Derfor tilpasser vi temaer avhengig av hvem som kommer på kurs.

Kurset kan bestå av grupper på 8-10 personer. Vanligvis holder vi dagskurs på 8 timer, inkl. lunsj og kaffepauser. Kurset kan følges opp med telefon-/facetimekontakt etter avtale.

Samtalene blir ledet av Janne Alvilde Arntzen (sorgbearbeider og diakon) og Marion Arntzen (ansatt i HBRS og Stiftelsen Stensveen-trygg i eget uttrykk). Marion deler av
sine erfaringer med kjønnsidentitet/-uttrykk og kjønnsinkongruens/-dysfori, som hun har jobbet med siden 1996. Som deltagere på kursene har vi hatt foreldre, søsken,
besteforeldre, onkel/tante, faddere og nære venner. Alle deler så mye eller lite en selv er komfortabel med.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere:
– Godt å dele erfaringer med andre i samme situasjon.
– Tiden gikk så altfor fort.
– Opplevde meg godt ivaretatt.
– Har fått en større trygghet i meg selv og kan møte barnet på en åpnere måte.
– Vi snakket mer om følelser enn jeg hadde forventet. Det gjorde godt.
– Jeg fikk bekreftelse på at det jeg hadde gjort til nå var riktig.
Ønsker du/dere å være med på et kurs eller ønsker mer informasjon, kontakt:
info@hbrs.no