↵Tilbake Når livet snur

Hva vet vi om detransisjon?

Sannheten er at vi vet veldig lite! HBRS mener at det er svært viktig at vi tar de som detransisjonerer på alvor, lytte til deres historie, og lære. Dette er en tematikk som vi må prate om, vi må få mer kunnskap, vi må få et offentlig støtteapparat, som faktisk kan gi støtte og hjelp til personer som er i en slik utfordrende situasjon, vi må ta det på alvor.

Detransisjon, eller detransisjon, betyr å avbryte den medisinske behandlingen man har begynt for å fysisk se ut som det kjønnet man identifiserer som. Dette betyr at du stopper hormonbehandlingen og ikke ønsker å utføre flere operasjoner for å forandre kroppen. I mange tilfeller betyr detransisjon også at du går tilbake til å se deg selv som kjønnet du ble født som. Det trenger ikke å bety at du plutselig føler deg som kjønnet du ble født som, men det er også vanlig at identifikasjonen har blitt mindre viktig. For eksempel. at du har endret din oppfatning av følelsene du har knyttet til kjønn og at du har funnet andre måter å håndtere din dysfori i forhold til din kropp. Årsaken til at medisinsk behandling avsluttes kan også være begrunnet i helserisikoen som er forbundet med medisinsk behandling for kjønnsdysfori. Hvis du ikke har startet en medisinsk transisjon, men kanskje har gjort en sosial overgang, kaller du det vanligvis å desister eller re-identifisere. Kilde: Detrans info Sverige

Vi vet ikke i dag hvor vanlig det er med detransisjon.  Det finns en svensk studie som det ofte refereres till og som sier att det är 2,2% som angrer sin transisjon. Problemet med denna studien er att den inkluderer bare de som kom så langt i prosessen at de endret kjønnet deres juridisk, og senere søkte om å endre det tilbake. Denne typen statistikk ekskluderer alle de som ikke kom så langt at de skiftet kjønn juridisk, og alle de som detransjonerte, men ikke søkte om å bytte tilbake. En annen svakhet med denne studien, og andre av samme slag, er at de er eldre. Den svenske studien strekker seg bare til 2010. Det var før vi så en kraftig økning i henvisninger av de som ønsket å endre kjønn medisinsk, som begynte kort tid etter 2010. I tillegg pleide pasientgruppen for det meste å være et flertall av voksne MTK(Kvinne til mann). I dag er de fleste unge mennesker KTM eller ikke-binære med en biologisk kvinnekropp En nyere amerikansk studie fra 2015 med over 27000 respondenter viser att så mange som 8% detransisjonerte på et eller annet tidspunkt. Det tallet er sannsynligvis å gi oss et mer realistisk tall. Men selv om det er gjort noen få studier, har alle svakheter, mens mye har skjedd på kort tid. Det er grunn til å tro at andelen som detransisjon har økt bare de siste årene og fortsetter å øke. Informasjon om detransisjon var veldig knapp før 2015, og få hadde hørt om alternative måter å håndtere alvorlig fysisk dysfori med annet enn medisinsk behandling. I dag er kunnskapen fortsatt lav i helsevesenet, men mer informasjon finner du online. Samtidig som Sosiale medier for detransisjonerte som tidligere bestod av veldig få medlemmar har det sista året økt eksponentielt. Kilde: Detrans info Sverige

Det er mange grunner til at noen tenker på, eller utfører en detransisjon. Det kan være motivert av medisinske grunner, men også av flere underliggende årsaker som har å gjøre med både kjønnsroller, forventning om behandling og andre personlige opplevelser. Siden dette ikke er studert, er det ikke mulig å si hva som er mer vanlig enn noe annet. Vi har valgt å vise til Detrans info Sverige sin liste av det de oppfatter som de mest vanlige årsakene. Detrans info Sverige er et svensk nettsted drifted av personer som selv har detransisjonert, og er i et eller flere nettverk med andre personer som vurderer eller har detransisjonert. 

Medisinske risikoer

Medisinsk behandling av kjønnsdysfori er ikke undersøkt nok til at vi vet nøyaktig hvilke helserisiko det medfører. Det vi vet i dag er at hormonbehandling øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og en rekke andre sykdommer og medisinske tilstander. Noen kan føle at de ikke mottok tilstrekkelig informasjon om den medisinske risikoen under utredningen, og det er de som kommer fram som helserisikoer oppveier ikke den faktiske effekten av behandlingen.

Nye kjønnsroller

Selv om noen kan ha en sterk følelse av å tilhøre et annet kjønn, trenger det ikke å bety at de følte seg bedre i den andre kjønnsrollen. Endring av kroppen kan ha en positiv effekt på dysforien de opplever. Men det å bli sett og behandlet som et annet kjønn du ikke har reell erfaring med før, kan føre til ubehag som du ikke var forberedt på. Å leve i en annen kjønnsrolle betyr forskjellige normer å forholde seg til og en annen holdning fra de rundt deg.

Hormoner og kirurgi hjalp ikke med dysfori

Mens det er mange som føler at hormonforandringene og de kirurgiske inngrepene har en positiv effekt mot dysfori, gir det ikke den forventede effekten hos alle. Dysfori kan ha sin opprinnelse i miljøfaktorer (les nedenfor) og / eller handler om et mer generelt hat mot kroppen. Da hjelper ikke hormoner og kirurgi nødvendigvis.

Traumer som en årsak til identifikasjon og dysfori

Det er ingen forskning på dette temaet, men flere og flere detransisjonerte vitner om at traumer i barndom- eller ungdomstiden var en medvirkende årsak til utviklingen av dysfori. Ofte av seksuell karakter der adskillelse fra kroppen har vært en naturlig og nødvendig forsvarsmekanisme. Behandling av traumer som førte til fremmedgjøring fra kroppen kan føre til et ønske om detransisjon.

Ubehandlede diagnoser

En stor andel av de som ble undersøkt for kjønnsdysfori har en annen nevropsykiatrisk diagnose (f.eks. Autisme eller ADHD). Å ha en eller annen form for nevropsykiatrisk diagnose betyr ofte at du avviker fra samfunnets forventede kjønnsrolle, og det er lett å føle seg veldig forskjellig fra andre jenter eller gutter i samme alder. Å være på autismespekteret, for eksempel, betyr at du er dårligere til å lese sosiale koder, samtidig som selve diagnosen, som er klønete beskrevet i en biologisk jente, er å ha en mer “maskulin måte å tenke på”. Skrittet til å forstå seg selv som på innsiden av et annet kjønn er ikke lang, og å få en forståelse av hvordan en diagnose kan påvirke ens følelser om kjønn kan bety at man ikke ser det som noe så essensielt som man har tolket det før.

Å ikke gjøre sitt kjønn “riktig”

Å være en maskulin jente eller en feminin gutt er lettere i dag enn det var for noen tiår siden. Men vi er ennå ikke der som et samfunn at det er fullstendig akseptert og de-stigmatisert. En “gutteaktig” jente blir ikke ansett som en ekte kvinne hvis hun ikke tilpasser seg et mer feminint uttrykk under puberteten, og omvendt for den feminine gutten som av jevnaldrende kan kalles homofil eller transkjønnet. Å bli ertet for sitt kjønnsuttrykk og ofte en påminnelse om å være forskjellig fra andre jenter eller gutter blir sett på som negativt, og dette kan igjen gjøre det enklere å søke til forklaringer som at man kanskje egentlig er gutt, jente eller ikke-binær Når da noen kommer til erkjennelsen at det var samfunnets krav om kjønnsroller, sammen med en opplevelse av å ikke å være en fullverdig kvinne eller mann hvis en bryter med kjønnsroller, kan gjøre at man forstår transisjonen som en nødvendig tilflukt når man ikke opplevde å bli akseptert som den man var før transisjonen.

Seksualitet

I tillegg til å være normbrytende i kjønnsrollen, har vi kommet langt i dag når det gjelder aksept og rettigheter til å være bifil eller homofil. Men homofobi er fortsatt noe som eksisterer i samfunnet. Spesielt som ung er det ikke lett å nå ut til jevnaldrende i et skolemiljø som sjelden er like akseptabelt som samfunnet generelt. Det er fremdeles banneord for å være lesbisk, homofil eller bi, og vi trekkes til en historie der det å være ikke-hetero har vært noe veldig stygt og negativt. Det er noen detransisjonerede som sier at det var lettere å beskrive seg selv som en person som opplevde kjønnsdysfori, heller enn homofile, fordi det var en større utfordring å se på seg selv som lesbiske eller homofile. At det var en viss sikkerhet i stedet å se seg selv som hetero og “normal”, enn som en person som opplevde kjønnsdysfori.

Endret oppfatning av følelsen av kjønn

Innen transomsorg og innenfor transsamfunnet er det et sterkt bilde av at kjønnsidentitet er noe biologisk viktig og relativt statisk gjennom hele livet. At hjernen har et visst kjønn regnes som et faktum og kroppslig dysfori løses mest effektivt ved å gjøre kroppen mer i tråd med den indre følelsen. Å stille spørsmål ved begreper som kjønnsidentitet og følelsene vi har om kjønn kan endre forståelsen av følelsene vi  har og dysfori knyttet til den. For eksempel å tenke at kjønnsidentitet ikke er viktig, eller at det som føltes som en kjønnsidentitet er noe annet enn hva den allmenne oppfatningen mener. Dette gjør det mulig å jobbe med dysfori på andre måter. Det kan åpne for en annen forståelse og håndtering av miljøfaktorer som kan ha innvirkning på personens egen oppfatning av seg selv.

Det er ingen offisielle studier gjort på årsakene til detransisjon, men hvis du vil lese mer, er det to online undersøkelser gjort om detransition. I denne undersøkelsen svarte 359 AFAB (assigned female at birth)om hvordan de håndterte dysfori på andre måter enn gjennom medisinsk transisjon. I denne undersøkelsen svarte 203 detransitioned og re-identifisert hva som gjorde at de avslutte behandlingen eller avbrøt sine planer om medisinsk behandling. Kilde: Detrans info Sverige
Fysisk endring av kroppen med kjønnskontrære hormoner kan innebærer flere helserelaterte risikoer. Noen er kjent i dag, men denne typen av behandling for kjønnsdysfori har ikke pågått lenge nok til at vi kjenner til alle risikoene. Det er dessverre ikke mye forskning på feltet, vi velger å bruke listen som Detrans info Sverige viser til

Hormonbehandling med testosteron

Testosteron i biologisk kvinnelige kropper fører til en økning i konsentrasjonen av røde blodlegemer, en økning i blodtrykk og forhøyede nivåer av dårlig kolesterol (LDL). Det vi i dag vet fra de tilgjengelige studiene er at dette fører til økt risiko for hjerte- og karsykdommer. I følge en Nederlandsk studie som fulgte 1356 menn og ikke -binære som ble født biologiske kvinner i lang tid økte risikoen for hjerteinfarkt 3,7 ganger og risikoen for hjerneslag var 1,7 ganger høyere. Andra kända hälsorisker är:

 • Økt risiko for å utvikle insulinresistens og type 2 diabetes. Kilde
 • Skader på cellens mitokondrier som forårsaker oxidativ stressKilde
 • Økt risiko for å få livmorhalskreft.  Kilde
 • Økt risiko for å få osteoporose/benskjørhet. Kilde

Andre helserisiko som ikke er undersøkt i samme grad for menn og ikke -binære som ble født biologiske kvinner, eller er studier av mindre skala:

 • Skade på levern. Kilde
 • Skada på nyrene. Kilde
 • celleforandringer i livmorslimhinnen som teoretiskt kan leda till eggstokkreft. Kilde
 • Forminskning av området i hjernen som styr språk. Kilde
 • Atrofisk vaginit (tørra och tynna slimhinner i skjeden). Artikel

Andra kjente symptomer och bieffekter er acne, vektøkning och risiko for infertilitet: Her kan du lesa mer om helserisikoen ved for høye nivåer av testosteron i kroppen (obs: baserat främst på biologiska män).

Hormonbehandling med østrogen, progesteron och androgenblokkere

Kvinner og ikke-binære som ble født biologiske menn, har som menn og ikke-binære som ble født biologiske kvinner, en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Samma Nederlandsk studie som den nevnt ovenfor, fulgt 2517 kvinner og ikke-binære som ble født biologiske menn, og kom fram till att risikoen for å få en slag var 2,4 gånger høyere, risikoen for hjerteinfarkt 2,5 gånger høyere og risikoen for blodpropp 5,5 ganger så høy. Andra risikoer inkluderer:

 • Økt risiko for å utvikle insulinresistens og type 2 diabetes. Kilde
 • Risiko for å utvikle multippel sklerose. Kilde
 • Økt risiko for å få osteoporose(Benskjørhet). Kilde
 • Leverskader og fare for gallestein. Kilde
 • Infertilitet. Kilde

Andre helserisikoer som ikke er undersøkt i samme grad for kvinner og ikke-binære som ble født biologiske menn

 • Androgenblokkere kan leda till hyperprolaktinemi. Kilde

Binders

Mange menn og ikke -binære som ble født biologiske kvinner, som ikke har fått mastektomi(fjernet bryster) bruker binder for å få et flatere bryst. Det kan virke ufarlig, men det har også vist seg å ha kunne ha negative helseeffekter. Den her studien viser at 97,2 % fikk nogen form av helserelaterte problemer av å bruke binder. Hälsorisker inkluderar:

 • Rygg- och brystsmerte. Kilde
 • Pusteproblemer. Kilde
 • Fraktur på ribben. Kilde

Pubertetsblokkere

Pubertetsblokkere (GnRH-agonister) brukes til å stoppe utviklingen av puberteten hos yngre personer som opplever seg som det motsatte kjønn. Hensikten er å lindre kjønnsdysfori og gi mer tid til å bestemme seg for å fortsette med kjønnshormoner. Det sies ofte at det ikke er noen store helserisiko, og at puberteten kan gjenopptas som vanlig hvis du slutter å ta stoffet. Men et stort problem er at forskning er svært knapp i feltet, og de mindre studiene og casestudiene som har kommet er bekymringsfulle og viser alvorlige bivirkninger. Det finnes ingen konsensus om pubertetsblokkere er uten risiko Kjente helserisiko og bivirkninger:

 • Beinveksten i kroppen hemmes og fører til redusert beinmineraltetthet (BMD), noe som igjen øker risikoen for osteoporose og beinbrudd.Kilde
 • Økt risiko for depresjon. Kilde

Mistenkte helserisiko og bivirkninger:

 • Potensiell sterilitet, seksuell dysfunksjon, kardiovaskulær sykdom og tilstedeværelse av ondartede svulster. Kilde
 • Hemming av hjernens utvikling og kognitive evner. Kilde

Les mer om pubertetsblokkere her

Psykologiskt

Med kjønnsbekreftende behandling er det ofte en forventning om at ikke bare den fysiske dysforien vil avta, men også at man vil føle seg bedre psykologisk. Mange oppgir at de føler seg bedre kort tid etter at de har startet hormonbehandling eller kirurgi, men hvis man ser på studier som strekker seg over lengre tid, viser resultatene noe annet. Det ser ut til å være en midlertidig topp av eufori i begynnelsen, som deretter sakte over tid blir til generelt dårligere psykologisk helse.

 • Risikoen for selvmord avtok ikke etter kjønnsbekreftende behandling. Risikoen for å begå selvmord var 19 ganger høyere enn kontrollgruppen (ikke-kjønnsdysforiske). Svensk studie av 324 personer med kjønnsdysfori som fikk kjønnsbekreftende behandling mellom 1973-2003.  Kilde
 • Data kunne ikke vise at livskvaliteten etter kjønnsbekreftende operasjoner økte. Metastudie(70 studier inkludert) fra Sahlgrenska Hospital i Göteborg, 2018. Kilde
 • En metastudie av 100 studier fra 2004 viste at det ikke var noen statistisk signifikante positive helseeffekter av kjønnsbekreftende operasjoner. Metastudien ble utført av University of Birminghams statistiske forskningssenter, “ARIF”, for å gjøre objektive analyser av forskjellige behandlingsalternativer. De legger til i studien at mange studier som mener det motsatte åpenbart er av svært lav kvalitet, med mangler i metodikk og med en åpenbar ”agenda”. Kilde

Kilde: Detrans info Sverige

Vi vet svært lite om de forskjellige årsaker og forklaringer på hvorfor noen velger å detransisjonere. Vi ser en økning av personer som forteller åpent om at de har eller ønsker å detransisjonere. HBRS mener dette er et viktig tema å se nærmere på, vi trenger mer kunnskap og forskning. Vi viser her til informasjon som finnes på Detrans info Sverige. Ønskes det mer informasjon kan dere ta kontakt med Detrans Info 

De som detransisjonerer, gjør det fordi de følte seg tvunget

Det finnes de som detransisjonerer fordi de ikke fikk nok støtte fra familien og omgivelsene. Imidlertid gjør de aller fleste som detrsansisjonerer i dag, av egen fri vilje. I denne undersøkelsen, som ble besvart av 203 detransisjonerte og re-identifisert, sa bare 17% at de avbrøt planen for medisinsk transisjon fordi de ikke mottok støtte fra omgivelsene. Se årsaker til detransisjon.

De som detransisjonerer var egentlig aldri kjønnsinkongruente

Det er ingen bevis for at de som detransisjonerer var mer usikker eller led av mindre dysfori under utredningen. Det finnes de som detransisjonerer bare ett år etter at behandlingen er startet, og det er de som gjør det først etter 15 år. Det er ukjent i dag hva som skiller gruppen som detransisjonerer og de som ikke gjør det.

Detransisjonerte blir ødelagt og kan ikke ha det bra

Det er ikke uvanlig å oppleve en dyp sorg, eller å være lei seg over visse kroppslige forandringer som fulgte med transisjonen. Men det er viktig å vite at ikke alle angre endringene som er gjort, det er veldig individuelt. Det samme med selve beslutningen om transisjon. For noen var det den eneste rette å gjøre den gangen, for andre er det noe de angrer helt på. Men viktigst av alt, de fleste valgte å detransisjonere nettopp fordi man opplever at det føles bedre. Følelser som lettelse, mindre stress og bedre selvtillit er alle ting som kan komme ut av detransisjon. Og det er absolutt mulig å leve det gode livet videre.

Detransisjon er en sammensvergelse av “TERFS”

Dette er en vanlig myte for å forklare hvorfor det er vanlig å endre forståelse av kjønn i forbindelse med detransisjon. TERF refererer til “Trans Exlusionary Radical Feminist” og er et begrep for en type feminisme som ikke inkluderer de med en annen kjønnsidentitet enn deres biologiske kjønn. Denne konflikten er forankret i det faktum at radikal feminisme har et annet grunnleggende syn på kjønn, der biologi og sosialisering av kjønn er viktigere enn kjønnsidentiteten til forskjellige individer. Vi opplever at mange radikal femenister ikke tror på fenomenet “kjønnsidenitet”, men at man er kvinne eller mann ut i fra sitt biologiske kjønn Det er ikke uvanlig at en som har detransisjonert går fra å ha et syn på kjønn der følelser og ens egen erfaring spilte den største rollen til å se kjønn som mer bestemt ut i fra biologi.

Kilde: Detrans info Sverige