Ønsker du et hel/halvdagskurs eller et foredrag?

HBRS sin kunnskapsfilosofi

Kunnskap gir trygghet.

Kunnskap er et sterkt virkemiddel for et mer åpent og inkluderende samfunn.

Kunnskap gjør det lettere å håndtere vår egen usikkerhet i møte med «det ukjente».

 

Kunnskapsformidling

HBRS formidler kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Vi har utviklet et undervisningsopplegg som vi tilbyr helse- og sosial foretak, skoler og barnehager og andre virksomheter over hele landet. Vi tilpasser opplegget vårt etter deres ønsker og behov.

Mange opplever et manglende samsvar mellom mentalt kjønn (det kjønn de selv opplever å være) og biologisk kjønn (det kjønn kroppen fremstår som). Denne opplevelsen beskrives som kjønnsinkongruens. Dersom denne opplevelsen er/oppleves som et sterkt ubehag kalles den kjønnsdysfori.

I våre kurs og forelesninger formidler vi kunnskap rundt disse punktene.

 • Historien bak HBRS; transseksualisme, behandlingstilbud, normer og holdninger.
 • Hva handler dette om?
 • Hvordan er det å oppleve kjønnsinkongruens/ – dysfori?
 • Hvordan møte mennesker som opplever dette?
 • Hvilke tilbud/ behandlinger finnes for denne gruppen i dag?

Vi ønsker også å gjøre deltakerne tryggere i møte med mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

 

Hva kan du bestille

Vårt ønske er å formidle fagkunnskap, begrepsavklaringer, arbeide med holdninger og formidle personlige historier.

Leder i HBRS, Benjamin Elias Solvang, har utarbeidet en egen forelesning om sin historie. Der deler han sine personlige opplevelser om psykisk helse og kjønnsidentitetsutfordringer. Benjamin var med i TV dokumentarserien «Stemmene i hodet» som ble sendt på NRK TV i 2017. Hans historie kan bestilles som egen forelesning eller være del av en sammensatt forelesning.

Ofte kan den personlige historien fortelle mye. Fortell oss om vi skal vektlegge den mer enn fagstoffet.

Har dere ønsker om spesiell vektlegging av tema må dere fortelle oss det.

Dersom dere ønsker at vi presenterer dette som et kurs med refleksjonsøvelser, tid til samtale/ diskusjon og større «elevmedvirkning», gjør vi det.

Hvis dere ønsker kortere tematiserte innlegg i forbindelse med kurs/ seminar/ konferanser er det bare å spørre oss om det også.

 

Betingelser

 • Vi ønsker at dere benytter bestillingsskjemaet nedenfor og gir så mye opplysninger som mulig.
 • Vi kontakter dere med en bekreftelse og for å finne fram til den endelige formen på oppdraget.
 • Våre forelesninger og kurs er i utgangspunktet gratis, men ved lengre reiser ut av Oslo, må vi få dekket reise, kost og losji.
 • Våre forelesere/kursholdere ønsker normalt projektor med lyd/ høyttalertilkobling. De har med egen PC/ MAC med nødvendige overganger.
 • Det er ønskelig at det er tilrettelagt med talelyd ( mikrofon / mygg) av hensyn til personer med nedsatt hørsel.
 • Det må være drikkevann tilgjengelig for foreleserne.
 • Vi vil sette stor pris på at dere benytter vårt evalueringsskjema for å hjelpe oss til å utvikle våre tjenester.
Arbeidsted, skole eller der dere ønsker samtale/foredrag/kurs
Her kan du legge inn ønske om tidspunkt for samtale/Kurs/foredrag. Obs! Det er ingen reservasjon. Vi vil prøve å imøtekomme ønske så godt det lar seg gjøre.
For våre foredrag trenger vil lyd og bilde. Dette gjelder ikke hvis det kun er samtale.