↵TILBAKE Når livet snur

Forskning og detransisjonHva vet vi?

Sannheten er at vi vet alt for lite. Det finnes svært lite forskning, og den forskningen som eksisterer har gjerne blitt gjort før vi så den store økningen av personer som opplever seg som et annet kjønn enn deres biologiske, spesielt blant de som ble født med kvinnelig biologisk kjønn. Det faktumet, sammen med at vi de siste årene har vi sett en økning av de som står fram om at de opplever seg feilbehandlet, og ønsker å gå tilbake til sitt biologiske kjønn, gjør at

Kilde: Detrans info Sverige

Det er dessverre fortsatt lite kunnskap og forskning på og om personer som detransisjonerer.
En ny studie av individer som medisinsk eller kirurgisk gikk i overgang og deretter detransitionerte har blitt publisert i Archives of Sexual Behavior av Dr. Lisa Littman. Studie antyder at de som detransisjonerer har komplekse problemer som ikke løses ved transisjon, og at forekomsten av personer som detranisjsonerer nok er underestimert. Kilde:SEGM

Det finns en svensk studie som ofte refereres til og som sier at 2,2 % angrer på transisjonen. Problemet med denne studien er at den kun teller de som kom så langt i prosessen at de endret juridisk kjønn, og senere søkte om å endre det tilbake. Denne typen statistikk ekskluderer alle de som ikke gikk så langt som til å endre juridisk, og alle de transisjonerte, men ikke søkte om å bytte tilbake.

En annen svakhet med denne studien, og andre av samme type, er at de er eldre. Den svenske studien strekker seg kun til 2010. Det er før vi så den kraftig økning i henvisninger som startet like etter 2010. I tillegg var pasientgruppen tidligere for det meste et flertall av voksne mann til kvinne. I dag er flertallet av unge mennesker og kvinne til mann.

En nyere amerikansk studie fra 2015 med over 27 000 respondenter viser at så mange som 8 % detransisjonerte på et tidspunkt. Det er sannsynlig at disse tallene gir oss et mer realistisk bilde.

Men selv om det er gjort noen få studier, har alle svakheter, mens mye har skjedd på kort tid. Det er grunn til å tro at andelen som detransisjonerer bare har økt de siste årene, og fortsetter å øke. Informasjon om detransition var svært knapp før 2015, og få hadde hørt om alternative måter å håndtere alvorlig kroppslig/kjønnsdysfori med annet enn medisinsk behandling. I dag er kunnskapen fortsatt lav i helsevesenet, men mer informasjon kan finnes på nett. Samtidig som Sociale platformer for detransisjonerte som tidliger bestod av veldig få medlemmer, men som nå har økt dramatisk.

Kilde: Detrans info Sverige