Når livet snur

Forskning og detransisjonHva vet vi?

Sannheten er at vi vet alt for lite. Det finnes svært lite forskning, og den forskningen som eksisterer har gjerne blitt gjort før vi så den store økningen av personer som opplever seg som et annet kjønn enn deres biologiske, spesielt blant de som ble født med kvinnelig biologisk kjønn. Det faktumet, sammen med at vi de siste årene har vi sett en økning av de som står fram om at de opplever seg feilbehandlet, og ønsker å gå tilbake til sitt biologiske kjønn, gjør at

Det finns en svensk studie som ofta blir refererad till och som säger att det är 2,2% som ångrar sin transition. Problemet med denna studie är att den räknar bara in de som kom så långt i sin process att de ändrade sitt kön juridiskt, och senare ansökte om att få ändra tillbaka det. Den typen av statistik utesluter alla de som inte kom så långt att de ändrade könet juridiskt, och alla de som detransitionerat men ej ansökt om att få ändra tillbaka.

En annan svaghet med denna studie, och andra av samma slag, är att de är äldre. Den svenska studien sträcker sig bara fram till 2010. Det är innan vi såg en kraftig ökning av remisser till transvården som började strax efter 2010. Dessutom var patientgruppen förr till större del en majoritet vuxna transfeminina. Idag är majoriteten unga transmaskulina.

En nyare amerikansk studie från 2015 med över 27000 svarandes visar att så många som 8% detransitionerar vid något tillfälle. Det är troligt att den siffran ger oss ett mer realistiskt tal.

Men även om det gjorts ett fåtal studier har alla svagheter, samtidigt som det hänt mycket på kort tid. Det finns anledning att tro att andelen som detransitionerar har ökat bara de senaste åren och fortsätter att öka. Information om detransition var väldigt knapphändig innan 2015, och få hade hört talas om alternativa sätt att hantera svår kroppslig dysfori med annat än medicinsk behandling. Idag är kunskapen fortfarande låg inom vården, men mer information går att finna på nätet. Samtidigt som Sociala platformar för detransitionerade som tidigare bestod av väldigt få medlemmar har det sista året vuxit exponentiellt.