Selvutviklingsgrupper med psykolog

HBRS kontor psykolog kjønnsidentitetHBRS i samarbeid med psykologspesialist Asle Offerdal tilbyr selvutviklingsgrupper over
6 samlinger med temaer som for eksempel sosial angst, psykisk helse, seksualitet og
hormonbehandling.

Samlingene er gratis for medlemmer av HBRS. Selvutviklingsgruppen har vært
gjennomført på HBRS-kontoret i Oslo. Vi arbeider for å tilby selvutviklingsgruppen digitalt
i løpet av 2021. Det kan delta maks 10 personer i hver gruppe. Temaet kan være psykisk
helse, sosial angst, ensomhet, mobbing, det å bli møtt med negative reaksjoner,
seksualitet og legning, hormonbehandling og mulige bivirkninger og langtids utfordringer
med hormoner. Selvutviklingsgruppen består av totalt 6 samlinger på 90 minutter.
Gruppene blir delt opp for de over og under 25 år og ledes av psykologspesialist Asle
Offerdal. Han har lang erfaring med å lede selvutviklingsgrupper for HBRS.
Ta kontakt på info@hbrs.no om du ønsker å delta eller for mer informasjon.