Regionallag

Region Sør
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder

Vi arrangerer sosiale treff for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. Kontakt oss for informasjon om når neste møte er. regionsor@hbrs.no

Region Vest.

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

HBRS Regionallag i Region Vest skal være et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende.Ta kontakt enten for møte eller spørsmål, via e-post til regionvest@hbrs.no

Region Midt-Norge i Trondheim

Møre og Romsdalen, Sør- Trønderlag, Nord- Trønderlag.

HBRS arrangerer jevnlige møter. Ta kontakt med regionallaget for nærmere informasjon.Vi har jevnlige møter i Trondheim. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om møter og råd og veiledning:Send e-post til: regionmidt-norge@hbrs.no 

HBRS Regionallag i Midt-Norge i Trondheim skal være et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. Regionallaget i Midt-Norge skal arbeide i tråd med vedtektene til HBRS.

Region Øst
Akershus, Oslo, Østfold

HBRS Regionallag i Region Øst skal være et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende.Kontakt oss for informasjon om når neste møte er. Send e-post til: regionost@hbrs.no

Region Innlandet
Innlandet fylke (tidl. Hedmark og Oppland)
HBRS Region Innlandet ønsker å:

·       Skape et nettverk på Innlandet både for barn som bryter med kjønnsnormen, unge og voksne som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, samt for foreldre og familier rundt disse.

·       Sørge for opplæring og opplysning om dette tema både til helsepersonell, undervisningsinstitusjoner og generell befolkning i regionen, gjerne i samarbeid med andre instanser og organisasjoner.

·       Arrangere forskjellige type treff og varierte aktiviteter for gruppene nevnt over.

·       Vi ønsker i stor utstrekning å samarbeide med Stiftelsen Stensveen på Kapp om arrangementer i vår region.

Vi kan kontaktes via e-post: regioninnlandet@hbrs.no