Regionallag

Region Sør
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder

Vi arrangerer sosialt treff for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme. Kontakt oss for informasjon om når neste møte er. regionsor@hbrs.no

Region Vest.

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Ta kontakt enten for møte eller spørsmål, via e-post til regionvest@hbrs.no

Region Midt-Norge i Trondheim

Møre og Romsdalen, Sør- Trønderlag, Nord- Trønderlag.

HBRS arrangerer jevnlige møter. Ta kontakt med regionallaget for nærmere informasjon.Vi har jevnlige møter i Trondheim. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om møter og råd og veiledning:Send e-post til: regionmidt-norge@hbrs.no 

HBRS Regionallag i Midt-Norge i Trondheim skal være et sosialt møtested for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme i Region Midt-Norge. Regionallaget i Midt-Norge skal arbeide i tråd med vedtektene til HBRS.

Region Øst
Akershus, Oslo, Østfold

Vi arrangerer sosialt treff for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme. Kontakt oss for informasjon om når neste møte er. Send e-post til: regionost@hbrs.no

Region Innlandet
Innlandet fylke (tidl. Hedmark og Oppland)
HBRS Region Innlandet ønsker å:

·       Skape et nettverk på Innlandet både for barn som bryter med kjønnsnormen, unge og voksne som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, samt for foreldre og familier rundt disse.

·       Sørge for opplæring og opplysning om dette tema både til helsepersonell, undervisningsinstitusjoner og generell befolkning i regionen, gjerne i samarbeid med andre instanser og organisasjoner.

·       Arrangere forskjellige type treff og varierte aktiviteter for gruppene nevnt over.

·       Vi ønsker i stor utstrekning å samarbeide med Stiftelsen Stensveen på Kapp om arrangementer i vår region.

Vi kan kontaktes via e-post: regioninnlandet@hbrs.no