Det anbefales ofte å gjennomføre navnendring tidlig i kjønnskonverteringsprosessen. Et av kravene som stilles i «Real Life Test» er nettopp at man anskaffer seg nytt legalt navn, dvs at man har et offisielt navn som stemmer overens med kjønnsidentiteten sin. Tidligere var det problematisk å få lov til å skofte navn før man hadde gjennomgått kirurgisk kjønnsskifte og man måtte eventuelt velge et såkalt kjønnsnøytralt fornavn i mellomtiden.

For å skifte navn skaffer man seg et skjema hos skattekontoret eller lastes ned fra HBRS sin hjemmeside: Melding om endring av navn. I feltet for tilknytning til navnet skiriver man for eksempel at man er i en kjønnsbekreftende prosess, hvilket kjønn man oppfatter seg selv som, og at man ønsker at også omgivelsene skal oppfatte deg som tilhørende dette kjønnet. Det er en fordel å legge ved en bekreftelse fra psykolog/psykiater som bekrefter at du er er i prosessen og at navnet ikke vil være til vesentlig byrde for deg. Det skal imidlertid ikke være nødvendig etter at den nye navneloven tredde i kraft fra januar 2003.

Skjemat kan leveres/sendes til skattekontoret der du bor.

Etter en stund vil du motta en navnebevilgning fra skattekontoret. Navnebevilgningen er ikke offentlig. Dersom du skulle få problemer, kan du kontakte HBRS som vil hjelpe deg.

Det kan være litt kjedelig å måtte gi en hel mengde personer beskjed om at man har skiftet navn, med det er på et eller annet tidspunkt nødvendig å gjøre det. «Out» deg selv – det går som regel bedre enn hva du tror. Mange registrerer det nye navnet ditt uten å blunke, og de aller fleste tar det fint. Etterpå kan du glede deg over at du nå kan leve med det navnet du ønsker.

Om du skulle få hendvendelse fra skattekontoret i forbindelse med navneendringen, er ikke dette uvanlig. De kan lure på om du heller ikke vil ha et mere kjønnsnøytralt navn «til og begynne med», og heller skifte til ønsket navn igjen etter operasjonen. De vil da argumentere med at navnet kjønnsmessig ikke vil stemme overens med personnummeret.

Det kan da være lurt å argumentere med at du ikke har til hensikt å endre navn pga dette, at «alle» kjenner deg som det navnet du har valgt, at det vil være dumt å endre navn flere ganger, og at det er svært skjelden at man ved sjekk av ID ser på personnummer/kjønn/navn og dens sammenheng.

Vitnemål og attester

Når du hat fått navnebevilgningen kan det være en fordel å få forandret eventuelle vitnemål og attester slik at det inneholder det nye navnet ditt. Dette vil du ha stor bruk for om du søker nytt arbeide eller utdanning.

Skriv et standardbrev hvor du pga navneendring ber om ny attest eller nytt vitnemål. I brevet viser du til navneendringen som du legger ved kopi av, og ber om å få skrevet ut nytt vitnemål eller ny attest med det nye navnet og med endret kjønnsbetegnelse (han/hans isteden for hun/hennes og omvendt). Legg ved en kopi av den opprinnelige attesten/vitnemålet. Det kan også være en fordel om du «retter» den opprinnelige attesten/ vitnemålet der navnet ditt og kjønnsbetgnelsene står. Da er du sikker på at de ikke glemmer av å rett opp alt.

I de fleste tilfeller vil dette gå greit, og du får tilsendt en ny attest/nytt vitnemål. Merk at vitnemål kan ha påtrykt «Duplikat». Detter er ikke uvanlig, og har ingen betydning.

Man kan oppleve at at noen vil kreve betalt for å skrive ut nye papirer. Ikke godta dette i første omgang, men argumenter med at du ikke ønsker nye fordi du har rotet bort de gamle. Du har legalt skiftet navn, og det er ikke vanlig å kreve betaling for å skrive ut nye pairer i forbindelse med navneendring. De nye pairene skal kun innholde det nye navnet ditt (og evt kjønnsbetegnelse).

Noen kan også insistere på å føre opp både nytt og gammelt navn. Ikke godta dette, men argumenter med at dette i praksis vil innebære at de røper taushetsbelagte helseopplysninger. Dette er argumenter som virker.

Dersom en tidligere arbeidsgiver nekter å skrive ut ny attest, kan du argumentere med at man i henhold til Arbeidsmiljølovens § 68 har rett på attest. Man mister ikke denne retten om man skifter navn, uansett grunn for navneendringen. Dersom noen ber om å få tilsendt det originale papiret må du sende dem det.

Desverre har man ikke juridisk krav på ny attest fra for eksempel organisasjoner man har hatt tillitsver hos. Det er likevel verdt et forsøk å prøve. Mange er greie, og skriver ut ny attest.

 

Meldingsskjema for navneendring
Last ned skjema her

Om Navnloven:

28.02.03: HBRS har lagt ned en god del arbeid for at det skulle bli lettere for personer med transseksualisme å skifte navn. Dette arbeidet har nå båret frukter. Resultatet er at det nå er lettere for alle å skifte navn.

Når du skal skifte navn henter du skjemaet «Melding om endring av navn» fra skattekontoret. Du kan alternativt hente ned skjemaet her på hbrs.no. Enten som word-dokument eller som pdf

Last ned filendring av navn.pdf(5 6kb)Skjemaet sendes inn til skattekontoret i ditt fylke.

Fylkesmannen er klageorgan dersom du får avslag på din søknad fra skattekontoret.

I rundskrivet fra Justis ? og politidepartementet står det følgende om personer med diagnosen transseksualisme:

«Jentenavn for mann eller guttenavn for kvinne skal imidlertid tillates for personer som er i gang med en kjønnskorrigerende prosess, og som har begynt med hormonbehandling, selv om behandlingen ikke er fullført. Det skal også tillates jentenavn for menn og guttenavn for kvinner som har en Transgender identitet (transepersoner).

 

Navnendringsloven: 2.3.7.1 Ulempekriteriet, § 10 første ledd. Print ut og ta med når du skal bytte navn. Det kan lette situsjonen hvis folkeregisteret ikke kjenner loven.

Det er den siste delen av paragrafen som gjelder diagnosen transseksualisme.

2.3.7.1      Ulempekriteriet, § 10 første ledd

Det kan ikke velges guttenavn for jenter og omvendt. Om dette følger av ulempekriteriet, eller av kriteriet om ”sterke grunner”, har mer teoretisk enn praktisk betydning. Noen fornavn har opphav eller tradisjon både for gutter og jenter. Slike fornavn skal godtas for begge kjønn. At navnet har opphav som et gutte- eller jentenavn betyr at navnet opprinnelig er et jente- eller guttenavn. Dersom opphav ikke kan dokumenteres, vil navnet likevel kunne godtas dersom navnet har tradisjon som jente- eller guttenavn. For at tilstrekkelig tradisjon skal foreligge, må det kreves at navnet både har vært brukt i et visst omfang og over en viss tid som navn for det aktuelle kjønnet. Med hensyn til omfang bør navnet ha hatt en utbredelse som etternavn som overstiger det ubetydelige. Når det gjelder varighet bør bruken som etternavn kunne spores over en periode som utgjør mer enn én generasjon. Praksis må avklare hvor mye som skal kreves. Det kan innhentes uttalelser fra navnefaglig hold om navn har slikt opphav eller tradisjon. Det må legges stor vekt på den navnefaglige vurderingen og konklusjonen.

Jentenavn for mann eller guttenavn for kvinne skal imidlertid tillates for personer som er i gang med en kjønnsskifteprosess, og som har begynt med hormonbehandling, selv om kjønnsskiftet ikke er fullført. Det skal også tillates jentenavn for menn og guttenavn for kvinner som har en transgender identitet (transepersoner) uten at de nødvendigvis er i gang med en kjønnsskifteprosess.

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som opplever kjønnsdyfori. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose.
Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon. Derfor bruker vi i HBRS begreper som kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsmangfold og div. andre begreper som sier hva det handler om, ikke hvem man er. Så er det opp til den enkelte hva som passer for de.