Marion Arntzen f. 1957 i Vennesla
Jeg har 30% stilling hos HBRS og vi har samarbeidet siden 2000. Jeg holder forelesninger
sammen med Benjamin Solvang
Jeg og min mann Harald Sundby driver også Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk som vi
startet opp i 1996 på Kapp i Østre Toten. Jeg har sammen med Kari Kahrs gitt ut bøkene
«Mann er da kvinne», «De usynlige kjønn» og «Så falt brikkene på plass» og i 2018 gav Mona
Renolen og jeg ut boka «Prinsesse Ivar», en fagbok for alle som jobber med barn.