Ingvill Størksen

Ingvill Størksen har vært engasjert i arbeidet til HBRS siden 2001, først som innleid prosjektleder fra Kontekst Kommunikasjon, og senere som styremedlem. Ingvill har arbeidet med politikk og kommunikasjon siden hun var utdannet cand.polit ved universitetet i Bergen i 2000.