Hjelpemidler

0Følgende hjelpemidler dekkes av helseforetak

  • Ikke erigert penisprotese
  • Kompresjonsvest
  • Hårfjerning med laser og elektrolyse

Ikke erigert penisprotese: Indikasjon for søknad: Diagnosen F64.0 Transseksualisme.
Penisprotese er utviklet av Norsk Teknisk Ortopedi A/S i samarbeid med HBRS. Det er kun pasienter som har fått diagnosen på Nasjonal behandlingstjeneste (NBTS), som kan få tilbud om penisprotese. NBTS har flere proteser på avdelingen som pasient kan se, før lege på NBTS kan sende søknad til behandlingshjelpemidler. For mer informasjon kontakt Harry Benjamin ressurssenter. info@hbrs.no

 

Kompresjonsvest: Indikasjon for søknad: Diagnosen F64.0 Transseksualisme.

Dekkes kun for pasienter på NBTS. Det er lege på NBTS som sender inn søknad til Behandlingshjelpemidler på AHUS. Det er vester fra dette firma som dekkes for pasienter på NBTS:
GC2B https://www.gc2b.co/collections/gc2b-classic

 

Hårfjerning: Indikasjon for søknad: Diagnosen F64.0 Transseksualisme.
Hårfjerning dekkes kun for pasienter på NBTS. Hårfjerning som dekkes av helseforetak gjelder kun hårfjerning i ansikt, hals og overkropp. Hårfjerning er ikke godkjent for underkropp. Det er også ulik praksis i de fire regionale helseforetak. Det tilbys ikke elektrolysebehandling i Helse Nord og Helse Vest. Helse Vest tilbyr laserbehandling kun på hudavdelinger på sykehus og Helse Nord tilbyr laserbehandling kun på et sted i Nord-Norge.
Her er informasjon om avtale og tilbud i Helse Nord: https://helse-nord.no/behandlingssteder/avtaler-med-private-somatiske-sykehus#nordnorsk-hudlegesenter-troms%C3%B8
Pasientorganisasjonen HBRS arbeider for et likeverdig tilbud om hårfjerning med laser og elektrolyse behandling i alle helseregionene. For mer informasjon info@hbrs.no

 

Hvordan søke om behandlingshjelpemidler fra helseforetak:
Søknadsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden til behandlingshjelpemidler. Det er lege på NBTS som må sende inn søknad. https://behandlingshjelpemidler.no/

Søknad sendes til helseforetak i din region. Her er informasjon om helseforetak som har ansvar for hjelpemidler i de forskjellige regionene. https://behandlingshjelpemidler.no/landsoversikt-behandlingshjelpemiddelenheter-i-norge/

  • Legg gjerne ved informasjon om hårfjerning fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

 

Hvem kan søke om behandlingshjelpemidler som dekkes av helseforetak:
Veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten 3.  TILDELING OG UTLÅN AV BEHANDLINGSHJELPEMIDLER
Alle leger med spesialistgodkjenning som er ansatt i helseforetak/sykehus kan søke om lån av et behandlingshjelpemiddel innenfor sitt fagområde. Det samme gjelder spesialister i private sykehus som er offentlig godkjente og som har avtale med et regionalt helseforetak om tjenester som innbefatter behov for behandlingshjelpemidler. Legespesialister som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket kan på samme måte søke om behandlingshjelpemidler.
Hele veilederen om behandlingshjelpemidler kan leses her: https://behandlingshjelpemidler.no/wp-content/uploads/2014/10/Veiledningombehandlingshjelpemidlerispesialisthelsetjenesten.pdf

 

 

Følgende hjelpemidler dekkes av NAV

  • Brystproteser
  • Parykk
  • Erigert penisprotese

 

Stønad til brystproteser
8.1.3.      Kjønnsskifte
Stønad til brystproteser kan også tilstås til de som skal kjønnsskifteopereres. Før stønad kan tilstås må det dokumenteres at sykehus har gitt tilsagn om operasjon og at hormonbehandling forutfor kjønnsskifte er påbegynt.

Stønad til parykk
11.1.3.  Kjønnsskifte
Stønad til parykk kan unntaksvis tilstås til de som skal kjønnsskifteopereres. Før stønad kan tilstås må det dokumenteres at sykehus har gitt tilsagn om operasjon og at hormonbehandling forutfor kjønnsskifte er påbegynt. For at det skal kunne ytes stønad til parykk ved og etter kjønnsskifteoperasjon må i tillegg det grunnleggende kravet om at medlemmet helt eller delvis skal ha mistet håret være oppfylt. Kjønnsskifteoperasjon alene er dermed ikke tilstrekkelig. Forut for kjønnsskifte fra mann til kvinne kan parykk også tilstås ved alopecia androgenetica.

Skjema 10.07.57 fra NAV brukes for parykk og brystprotese. Her er link til å søke: https://www.nav.no/internett/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=295707&veiledertype=privatperson

For mer informasjon om søknad og innkjøp av brystproteser anbefales det å kontakte Marion Arntzen på Stiftelsen Stensveen. Hun har avtale med NAV om brystproteser. E-post: stensveen@bbnett.no

ERIGERT PENISPROTESE

Det er per i dag ingen leverandør av erigert penisprotese. Derfor er det fortiden ikke mulig å søke om stønad for erigert penisprotese Det arbeides for å få ny leverandør av erigert penisprotese. Kontakt HBRS for mer informasjon. info@hbrs.no

Når ny leverandør kommer på plass skal dette skjema fylles ut av deg og din lege. https://tjenester.nav.no/nav-sok/?0&language=no&ord=10-06.06 Din lege kan laste ned skjema og fylle det ut elektronisk. Lege må skrive inn artikkelnummer på protese. Skjema må også legges ved til leverandør.

Legen innhenter dispensasjon fra NAV før hun/han bestiller hjelpemidlet. Legen sender søknad om dispensasjon til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tiltaksseksjonen v/Hjelpemiddelteamet, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo.