HBRSU er et sted der du kan treffe ungdommer som opplever
Kjønnsinkongruens/-dysfori (født i feil kropp)
  • HBRSU har sosiale treff i trygge rammer der du kan være deg selv.
  • HBRSU vet hvor viktig det er å møte andre ungdommer i samme situasjon.
  • HBRSU sender ut invitasjon til medlemmene om hva som skjer, hvor og når.
  • HBRSU har egen ungdomspris, 50 kroner i året.
Velkommen som medlem

 

Bli medlem