HBRS kontor psykolog kjønnsidentitet

Selvutviklingsgrupper

Psykolog Asle Offerdal har jobbet med kjønnsidentitetsutfordringer siden 2000. Og er den psykologen som har lengst erfaring i Norge.

Selvutviklingsgruppen ledes av psykologspesialist Asle Offerdal. Han har erfaring med å ha ledet mange selvutviklingsgrupper for HBRS siden 2003.

Selvutviklingsgruppen er et forebyggende tiltak som skal bidra til å styrke den psykososiale situasjonen for personer som søker, har eller er ferdig med kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet. Målet er at den enkelte skal styrkes til bedre å mestre sin livssituasjon gjennom blant annet hjelp til selvhjelp.

Ønsker du mer informasjon om våre selvutviklingsgrupper så kan du/dere kontakte oss på: E-post: info@hbrs.no eller tlf: 22 11 40 40