Eva Macias

Nestleder

Eva er nestleder i HBRS Region Øst. Hun ble medlem i 2006 da hun startet sin prosess, og i 2010 var hun ferdig med prosessen. HBRS har vært en viktig del av hennes liv gjennom denne lange og krevende prosessen. Gjennom HBRS har hun funnet støtte og langvarige vennskap.

I 2013 ble Eva nestleder i region øst, hvor hun sammen med resten av styret jobbet med å arrangere treff og skape et inkluderende fellesskap for medlemmene. Tilbakemeldingene har vært positive, og det har vært tydelig at disse møtene har vært viktige for mange.

Siden 2017 har hun også vært nestleder i hovedstyret. Hun er utdannet lærer og er født og oppvokst i Spania, men bodd mange år i Norge.

Eva er tilgjengelig for kontakt via e-post: regionost@hbrs.no