↵TILBAKE Når livet snur

Eksterne resurser

HBRS ønsker å gjøre så mange ressurser som mulig tilgjengelig, for både de som er personlig berørte og for fagpersoner som ønsker å få informasjon om detransisjon.

Her finner dere info brosjyre om detransition på svensk og andre språk. Den kan lastes ned her. 

Den er spekket med historier om personer som detransisjonerer og desisters(avslutter før medisinsk intervensjon), og gir en dypere innsikt i hvordan en slik prosess fungerer.

Her finner du skriftlige erfaringer fra 75 kvinnelige og mannlige detransisonerte. Det 50 sider lange heftet har som mål å nå Detransiksjonerte og desisters, deres pårørende og nære, personer som vurderer en å detransisajonere og ønsker mer informasjon, helsepersonell som endokrinologer eller terapeuter, eller alle som ønsker å lære mer om temaet.

Målet med heftet er å starte diskusjoner om detransisjon på en empatisk måte, med det eneste målet å forbedre detransisjonerte og desisters liv. Vi ønsker ikke å ugyldiggjøre personer som opplever kjønnsdysfori på noen måte. Det er rett og slett på tide at personer som har detransisjonert inkluderes i diskusjoner og at de begynner å bli lyttet til og tatt vare på i stedet for å bli systematisk avfeid.

  • Detransinfo.se, jobber for å bistå med mer informasjon om detransisjon og gi støtte til de som har eller tenker på om detransisjon er det rette.
  • The Detransitioners’ Advocacy Network (TDAN) is a charitable, non-profit, global effort to improve the well-being of detransitioned people everywhere.
  • Detrans Voices is a project dedicated to providing support and information for people detransitioning and/or desisting from transgender self-identification.
  • Detrans Canada is an independent and non-partisan advocacy organization that supports detransitioning, desisting, and re-identifying Canadians.
  • The Pique Resilience Project was created by four detransitioned and desisted women with the goal of sharing their stories and providing information on detransition, as well as support for those who may be questioning their gender or identity.
  • Lost in Transition is a Sydney based Australian support group for those who were not helped by their transition.
  • iatdd is an international group of therapists working together to better understand the needs and challenges faced by desisting and detransitioning people.

 

  • https://post-trans.com/ two female detransitioners from Belgium and Germany. Post Trans is a project we have decided to create as we realised that there was a big gap on the topic of detransition.