Behandling for personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori
Mann til kvinne

Innhold

 1. Innledning
  2. Utredning
  3. Virkelighetserfaring (Real Life Test)
  4. Hormonbehandling
  5. Kirurgi 

 

 1. Innledning 

For personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori blir følelsen eller ubehaget av å leve i en kropp som ikke stemmer overens med kjønnsidentiteten så sterkt at de før eller senere må søke hjelp. En betingelse for å få behandling er at du opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori.

Kjønnsinkongruens beskrives som et manglende samsvar mellom det juridiske og sosiale kjønnet eller kjønnskategorien en person ble tildelt ved fødsel, og personens opplevelse av egen kjønnsidentitet.

Kjønnsdysfori beskrives som et svært sterkt ubehag ved at opplevd kjønn og fysisk kjønn ikke samsvarer. 

I Norge har Oslo universitetssykehus (OUS) ved Nasjonalbehandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) det nasjonale ansvaret for kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.  Det betyr at det kun er ved OUS man avklarer endelig diagnose før oppstart av hormonbehandling og kirurgi.  

NBTK er fra 15. mai 2017 delt opp i NBTK-barn og NBTK-voksne.

Alle pasienter under 18 år, er organisatorisk i NBTK barn og unge, Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet) på Barne- og ungdomsklinikken under avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP). 

Alle pasienter 18 år og eldre er organisatorisk i avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, Nevroklinikken, Rikshospitalet. 

NBTK krever at pasientens fastlege henviser til distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller privatpraktiserende avtalespesialist når du er 18 år og eldre, og til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) når du er under 18 år. Så er det DPS, privatpraktiserende avtalespesialist eller BUP som henviser deg videre til NBTK.

Det er dessverre få psykologer og psykiatere som har erfaring og kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Ta gjerne kontakt med HBRS om vi kjenner til psykolog/psykiater i ditt distrikt som har en slik kunnskap.   

 1. Utredning

  Når DPS, BUP eller privatpraktiserende psykolog har sendt henvisning til NBTK, vil fagpersoner der vurdere om de kan ta imot deg.

  På det første møtet vil du få informasjon om hva utredningen går ut på. Hvor lang tid utredningen tar varierer fra person til person. Hvilke momenter som inngår og hvor lang tid utredningen tar avhenger av dine behov. Du vil i løpet av utredningssamtalene treffe flere behandlere i utredningsteamet.

  Teamet gjør også en vurdering av om du er tilstrekkelig psykisk stabil for å orke å gjøre en utredning. Det er helt normalt å trenge hjelp og støtte ved siden av utredningen.

  Du har rett til å bli tatt inn til utredning selv om du ikke har det bra. Om du har det veldig dårlig kan du ha behov for en pause i utredningen. Din psykiske uhelse utelukker ikke muligheten for feminiserende/maskuliniserende hormoner eller kirurgi, men andre tiltak kan være nødvendig før du kan fullføre utredningen. 

  I dialog med deg diskuteres diagnose og behandlingspotensiale. Det dreier seg blant annet om å bekrefte at du har kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, og kan tilbys behandling på sykehuset. Du blir videresendt til endokrinologisk vurdering dersom du oppfyller kriteriene for kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, og du viser stabil psykisk, fysisk og sosial helse.

 2. Virkelighetserfaring (Real Life Test) 

Den tverrfaglige gruppen i NBTK forventer at du påbegynner virkelighetserfaringen før man starter med hormonbehandling.  

Virkelighetserfaring innebærer at du lever i tråd med ditt opplevde kjønn og endrer sosial rolle i alle livssammenhenger. Dette for å kunne vurdere om det er det riktige for deg, før oppstart på delvis irreversibel hormonell- og irreversibel kirurgisk kjønnsbekreftende behandling.

Virkelighetserfaring er viktig for overgangen til å leve som ditt opplevde kjønn. Det er forskjellig hvordan den enkelte opplever virkelighetserfaring. Noen opplever det positivt, mens andre opplever det vanskelig, spesielt om de stadig merker at de ikke blir sett og beskrevet som det kjønn de grunnleggende opplever seg som. 

Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Det betyr at alle har rett til å komme i det kjønnsuttrykk som oppleves som riktig på skole, arbeidsplasser og i det offentlige rom. Loven håndheves av Diskrimineringsnemnda. I juli 2016 kom det også ny lov om juridisk kjønn. Det betyr at alle som ønsker nytt juridisk kjønn (nytt personnummer) kan søke og vil få det innvilget. Det vil ta cirka 2 – 4 uker fra innsendt søknad. Både ny diskriminerings lov og ny lov om juridisk kjønn vil gjøre det lettere med virkelighetserfaring. 

Til tross for at fagfolk kan anbefale at du lever som det ønskede kjønn, forblir beslutningen om når og hvordan du vil begynne erfaringen med å leve og fremstå med ønsket kjønnsidentitet ditt eget valg. Noen begynner virkelighetserfaringen og kommer fram til at denne ofte etterlengtede retningen i livet ikke er i det de ønsker. 

Virkelighetserfaringen tester personens besluttsomhet, evne til å fungere i det ønskede kjønn og viktigheten av sosial, økonomisk og psykologisk støtte. Virkelighetserfaringen hjelper både pasienten og behandler i vurderingene av hvordan man fortsetter. Når pasienten lykkes i virkelighetserfaringen, oppnår både behandler og pasienten selvtillit til å gå videre. 

 1. Hormonbehandling

  Når du får resept fra Oslo universitetssykehus for hormonbehandlingen, skal du ha medisinen på blå resept. NBTK skal hjelpe deg med kommunikasjonsproblemer rundt dette med fastlegen din. Det anbefales å bruke samme apotek hele tiden. Da kjenner personalet deg bedre og du får trolig bedre behandling. Langtidsbivirkninger av østrogenbehandling må en ta alvorlig, derfor er det meget viktig at du regelmessig følges opp av fastlegen din i samarbeid med endokrinolog (hormonspesialist) på NBTK.

  Når du har fått diagnosen, og teamet ved NBTK anbefaler kjønnskorrigerende behandling, vil du bli undersøkt hos endokrinolog. Dersom det ikke er til hinder for videre behandling, vil du begynne den hormonelle behandlingen. 

Hormonelle behandlingen

Feminiseringen planer ikke ut på samme tid for alle i denne gruppen og det er ikke uvanlig med at både bryst og hofter kan vokse langt opp i 40 – 50 års alderen avhengig av hvilke østrogenpreparater du bruker.

Utplaningen kan ta lengre tid om testiklene ikke fjernes. Høye doser av østrogen kan føre til en raskere utvikling frem til et visst punkt, men ikke noe bedre resultat på lengre sikt enn med normale mengder østrogen. Det er viktig at man kun tar den mengde østrogen som legen har foreskrevet.

For høye doser kan være skadelig for immunforsvaret og kan også medføre fare for blodpropp. 

 • Østrogen og progesteron hemmer testosteronproduksjonen og kan hemme spermieproduksjon. Noen ganger kan dette gå tilbake til normalt nivå om hormonbehandlingen avbrytes innen det første året. Permanent sterilitet kan oppstå i noen tilfeller innenfor så lite som seks måneder.
 • Østrogen og progesteron påvirker også seksuallysten. Denne avtar og direkte stimulert ereksjon blir uregelmessig og kan bli vanskelig å opprettholde, men det er individuelle forskjeller også her. 
 • Brystene begynner å vokse. Typisk tilvekst er en til to koppstørrelser
  under nære familiemedlemmer (mor, søster). De vokser ikke alltid
     symmetrisk, men det gjør de heller ikke for biologisk fødte kvinner.
 • Kroppsfettet omfordeles. Ansiktet blir mer typisk kvinnelig i formen. Fettet
  forflytter seg gjerne fra midjen og ned mot hoftene og baken.
 • Kvinnelige hormoner forårsaker ikke en høyning av stemmeleiet. Ønsker du en mer feminin stemme er dette noe du kan trene på sammen med en logoped.
 • Kroppshårets tilvekst avtar, blir mindre tykt og kan lysne i fargen. Men ikke noe
  dramatisk minsket hårvekst i ansiktet hos de fleste mennesker. Det finnes
     noen unntak hos mennesker som har den rette genetiske predisposisjonen. 
 • Det er viktig å være klar over at hår i ansiktet vil etter hvert bli lysere på grunn av hormonbehandling noe som medfører at bare elektrolyse er effektiv til å fjerne hår.  Derfor er det viktig å begynne med laserbehandling før eller senest samtidig som du begynner med hormonbehandling.
 1. Kirurgi

  Etter et til to år på hormonell behandling vil det bli mulighet for kirurgisk behandling, dersom den tverrfaglige gruppen mener at det er forsvarlig. 

Hva er riktig for deg?

Det er viktig å kjenne nøye etter og oppsøke rikelig med informasjon før du bestemmer deg om du trenger operasjon og for hvilke operasjoner du trenger for å føle deg komfortabel i din egen kropp.

Kirurgisk tilbud

For kvinner født i guttekropp er det følgende kirurgisk tilbud på Oslo universitetssykehus; Hvis du ikke får nok hjelp med hormoner for å utvikle normalstore bryster, så kan du få lagt inn brystimplantat. Vaginaoperasjon er en del av behandlingen som tilbys.

Nedre kirurgi

Før du bestemmer deg for en eventuell nedre kirurgi vil vi anbefale at du prater med andre i vår gruppe med erfaring og leser litteratur om mann til kvinne kirurgi. Det er også viktig at du forstår den informasjonen du får av kirurgen på Rikshospitalet og at du tar den tid du mener er nødvendig før du bestemmer deg. Du skal få med deg skriftlig informasjon fra kirurgen. Du kan også kontakte HBRS.

Individuell behandling

Fordi behandlingen av personer i vår gruppe er individuell på NBTK kan det for enkelte ta lengre tid en beskrevet før de blir satt opp til kirurgi. Etter et til to år på hormonell behandling, og etter påstartet virkelighetserfaring, vil du bli satt opp til kirurgisk behandling dersom den tverrfaglige gruppen mener at det er forsvarlig.

Vaginaplastik

Hos mann til kvinne fjernes testikler og svampvev. Penishuden vrenges for å kle en ny vagina. Denne etableres mellom endetarms- og urinrørsåpning. Det lages klitoris av glans penis med nervetrådene intakt. Klitoris plasseres over urinrørsåpning. Postoperativ følsomhet kan bli meget god og orgasme kapasiteten bevares. 

Ansiktskirurgi

HBRS arbeider for at feminiserende ansiktskirurgi også skal bli et tilbud på NBTK. Når det gjelder operasjon av adamseple og nese, så må den enkelte ta det selv opp med kirurg. Det er ikke en del av det generelle kirurgiske tilbudet, men kan vurderes individuelt. Det er ikke noe tilbud i Norge når det gjelder stemmebånds operasjon. 

Logoped

Men det er et tilbud om logoped om det er ønskelig. Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) samarbeider med NBTK. De har logopeder som har lang erfaring med personer som opplever kjønnsdysfori. På Statped får man hjelp for å jobbe med å feminisere stemmen og det kommunikative uttrykket gjennom bevisstgjøring og egnede stemmeøvelser.

Du må selv ta opp med behandler på NBTK om du ønsker en slik hjelp.

 

Lykke til med din reise for å kunne bli helt og fullt deg selv!

Har du spørsmål, ta kontakt

NBTS voksen