Eva Macias

Nestleder
Eva ble medlem i HBRS i 2006.
Eva ble nestleder i HBRS region øst i 2013. I 2017 ble jeg nestleder i HBRS hovedstyret.
Gjennom region øst har vi som er i styret der jobbet med å få  gang jevnlige treff for medlemmer, med fokus på det sosiale. Vi har fått gode tilbakemeldinger og føler at det er viktig å være med på å bygge nettverk.
Jeg er utdannet lærer.
Jeg er født og oppvokst i Spania, men har bodd i mange år i Norge.