Konferanseprogram: “Kunnskap om Kjønnsinkongruens: Hvor er vi, hvor går vi?” 

08:30 – 09:00: Registrering og kaffe 

Deltakerne ankommer, registrerer seg, og nettverker over kaffe. 

09:00 – 09:15: Åpning ved Guldvåg 

Guldvåg åpner konferansen med en velkomst og gir en kort introduksjon til konferansens målsettinger og forventninger. 

09:15 – 09:40: Foredrag 1: Mikael Landén – Socialstyrelsens kunnskapsstöd og veien videre 

Mikael Landén vil snakke om Socialstyrelsens kunnskapsstöd, og utforske veien videre for forskning og praksis innen feltet kjønnsinkongruens i Sverige. 

. 

09:45 – 10:10: Foredrag 2: Finland – Situasjonen i dag og framtidstanker 

Riittakerttu Kaltiala (Finland) deler innsikt om situasjonen i Finland i dag og tanker om fremtiden, med et blikk på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden 

10:10 – 10:30: Kaffepause 

En pause for å reflektere over presentasjonene og for nettverksbygging. 

10:30 – 10:55: Foredrag 3: Sverige – Situasjonen i dag og framtidstanker 

Cecilia Dehjne (Sverige) presenterer det nåværende kunnskapsgrunnlaget i Sverige og fremtidige perspektiver, med et blikk på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden. 

 

11:00 – 11:25: Foredrag 4: Norge – Situasjonen i dag og framtidstanker 

Anne Wæhre eller Kjersti Gulbrandsen (Norge) snakker om nåværende tilstand og fremtidige tanker i Norge, med et blikk på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden. 

 

11:30 – 11:55: Foredrag 5: Danmark – Situasjonen i dag og framtidstanker 

[Navn på foredragsholder] (Danmark) presenterer dagens situasjon og fremtidige overveielser i Danmark, med et blikk på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden. 

 

11:55 – 12:55: Lunsj 

En times pause for lunsj og ytterligere nettverksbygging. 

12:55 – 13:25: Foredrag 6: Dr. Hilary Cass (England) – Situasjonen i dag og framtidstanker 

Dr. Hilary Cass (England) gir en oversikt over dagens situasjon og fremtidige overveielser i England, inkludert implementeringen av Cass-rapporten, med et blikk på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden. 

 

13:30 – 14:00: Foredrag 8: Island – Situasjonen i dag og framtidstanker 

[Navn på foredragsholder] (Island) presenterer innsikt i dagens situasjon og fremtidige perspektiver på kjønnsinkongruens i Island, med vekt på nasjonale utfordringer og muligheter, og et blikk på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden. 

 

14:05 – 14:35: Foredrag 7: USA – Situasjonen i dag og framtidstanker 

Dr. Erica Anderson (USA) deler innsikt om nåværende tilstand og fremtidsutsikter i USA, med et fokus på endringer i kunnskapsforståelse og hvordan det kan påvirke deres praksis i fremtiden. 

 

14:35 – 14:55: Kaffepause 

En siste pause før avslutningen av programmet. 

14:55 – 15:55: Paneldebatt: “Sikring av fremtidens kvalitetsbehandling gjennom samarbeid” 

En dynamisk diskusjon om tverrfaglig samarbeid og fremtidens behandling. 

15:55 – 16:10: Avsluttende Oppsummering og Veien Videre