Cecilia Dhejne

Overlege og klinisk sexolog, med en ledende stilling som ansvarlig for pasientflyt ved ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset

Annelou De Vries

Barne- og ungdomspsykiater som jobber ved Amsterdam UMC/Levvel, Amsterdam Academic Center of Child and Adolescent Psychiatry.

Hilary Cass

Tidligere president for Royal College of Paediatrics and Child Health (2012-2015) og leder for British Academy of Childhood Disability (2017-2020)

Riittakerttu Kaltiala

MD, PhD, BSc Professor of Adolescent Psychiatry-Tampere University | UTA · Faculty of Medicine and Health Technology

Anne Wæhre

Overlege, phd, leder NBTK barn og unge. - Senior Consultant, PhD, Norwegian Gender Team for Children and Adolescent.

landen_mikael_foto_gunilla_sonnebring

Mikael Landén

Professor/överläkare Sektionen för psykiatri och neurokemi

Erica Anderson

Professor i psykologi ved University of California San Francisco.

Kjersti Gulbrandsen

Leder Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV)

Kurset Kjønnsinkongruens i utvikling – Fra dagens innsikt til morgendagens muligheter. er godkjent

Kurset Kjønnsinkongruens i utvikling – Fra dagens innsikt til morgendagens muligheter. er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 7 timer. Kurset er godkjent for 2 år i perioden fra 13.05.2024 til 12.05.2026, dersom innhold og omfang er uendret.